8,5 miljoner kronor i EU-stöd för digitalt utbildningsprojekt i Mellansverige

0
852

Future Position X har beviljats 8,5 miljoner kronor av EU för att höja den digitala kompetensen bland anställda på små och mellanstora företag i Norra Mellansverige.  Projektet som startar i höst och pågår i 2,5 år genomförs i samarbete med IF Metall Gävleborg. 

Europeiska socialfonden, ESF, är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. ESF stöttar lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Det svenska ESF-rådet utlyste i början på året totalt 32 miljoner kronor till projekt inom programområdet Kompetensutvecklande insatser i Norra Mellansverige, dvs Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

I hård konkurrens med många andra aktörer tilldelades Future Position X 8,5 miljoner kronor för ett utbildningsprojekt som ska löpa över 2,5 år. Projektet vänder sig till befintlig personal på små och mellanstora företag som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats. 

Henrik Dahl är VD på medlemsorganisationen FPX som bland annat arbetar för att utveckla den digitala kompetensen i samhället.  

–Stödet till utbildningsprojektet innebär en fantastisk möjlighet för regionens alla aktörer att samarbeta för att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Genom lokal förankring kan vi identifiera de individuella behoven inom industrin när det gäller digitalisering och därigenom uppnå goda resultat. 

Utbildningens inriktning är inledningsvis bred, men programdeltagarna kommer allteftersom få möjlighet att fördjupa sig i en vald teknik. Deltagarna ska också genomföra ett slutprojekt inom ramen för sin arbetsplats under programmets gång. Det kan till exempel handla om att göra en förstudie, programmera kod eller sätta upp en webshop, och vara ett arbete som kan bidra till att höja företagets konkurrenskraft. Målet är att de deltagande medarbetarna ska få en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter. Projektarbetet som startar i augusti genomförs i samarbete med IF Metall Gävleborg.

Renate Almén är avdelningsordförande på IF Metall Gävleborg och en av initiativtagarna till projektet tillsammans med FPX: 

– Det finns ett stort behov av ökad digitalisering inom den mellansvenska industrin för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga som region, både i Sverige och internationellt. Tillsammans med FPX tar vi fram ett effektivt, konkret projekt som kommer att ge goda resultat och leda till en positiv utveckling, både för individen och för industriföretagen. 

För mer information:
Henrik Dahl, VD Future Position X. Epost: henrik.dahl@fpx.se
Conny Ingelsson, Ombudsman IF Metall Gävleborg. Epost: conny.ingelsson@ifmetall.se 

Future Position X är en medlemsorganisation som genom att skapa relationer och samarbeten bidrar till nya tvärsektoriella kopplingar mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med över 300 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.

Europeiska socialfonden stöder projekt i Sverige som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Foto: Sirinarth Mekvorawuth