Digitalisering är en lagsport

0
1108

Det är roligt att få chansen att bygga nytt! Det spelar ingen roll om det är ett nytt hus, en ny stad eller, som i mitt fall, en helt ny myndighet! DIGG – Myndigheten för digital förvaltning är inte bara en ny myndighet, det är även en del av grunden i att bygga modern offentlig förvaltning. DIGG ska finnas där för att samordna och stödja den gemensamma digitaliseringen i offentlig sektor. Precis som i andra byggen måste bygget av vår gemensamma välfärd också vara effektivt och byggt för att göra nytta.

Just nu är digitalisering ett väldigt populärt ord som används med många olika betydelser. Vi ska inte digitalisera för digitaliseringens skull. Därför vill jag börja med att säga att för mig betyder digitalisering verksamhetsutveckling med teknikens möjligheter och kundens fokus. Alltså där jobbet faktiskt gör nytta. Egentligen borde vi inte prata om digitalisering, det är ett ord som kommer att bli ointressant i framtiden. Varför prata om digitalisering när gränsen mellan fysiskt och digitalt har suddats ut?

Om digitalisering är verksamhetsutveckling, vem har då ansvaret för att det sker? Det ligger förstås hos ledningen. För vem har ansvar för verksamhetens utveckling om inte just ledningen? Det som är annorlunda nu, jämfört med tidigare, är att vi inte längre kan jobba varje avdelning för sig med vår utveckling – inte varje aktör heller. När allt blir digitalt så hänger allt ihop och vi blir mer beroende av varandra. Det ser vi tydligt i samhällsbyggnadsprocessen och det pågår många olika initiativ med många aktörer och det är bra.

Utmaningen som ligger framför oss är att istället för att vi bara arbetar samtidigt så måste vi börja arbeta tillsammans. Det är inte så att vi var och en ska göra ett bra jobb oberoende av varandra, istället ska vi alla gå in i ett lagarbete där vi är beredda på att låta andra påverka oss, att ställa upp där det behövs och spela fram de andra så att de lyckas.

Bränslet i digitaliseringen är data. I samhällsbyggandet har vi länge pratat om geodata och BIM, men jag tror vi måste förstå att data kan vara så mycket mer. Det är inte bara substantiv, det finns verb och adjektiv också. Handläggningstider är data, antal anställda är data, mätnogrannhet är data och så vidare.

Skatteverket, Bolagsverket och Lantmäteriet har gemensamt fått ett regeringsuppdrag om grunddata och DIGG har fått i uppgift att samordna det arbetet. Uppdraget går ut på att definiera grundläggande data i samhället och det är viktigt. Med bra koll på all vår data skapar vi möjligheter för utveckling och innovation. Skapar användbara byggstenar. Med dålig kvalitet på data hjälper det inte vilken ny teknik vi än vill börja använda. På DIGG vill vi, tillsammans med andra, bygga en grund som skapar förutsättningar för alla andra att lättare kunna digitalisera sin verksamhet. En bra grund är alltid viktig. Vilket bygge man än håller på med.

Anna Eriksson, gd för DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

Photo by rawpixel on Unsplash