Entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv – ny bok

0
1493

Rättsutvecklingen inom entreprenadjuridiken går snabbt. Högsta domstolen (HD) har de senaste fem åren meddelat flera domar som har fört utvecklingen inom rättsområdet framåt. Den nya boken Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i och tillämpningen av entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv.

Standardavtalen för byggsektorn AB 04 och ABT 06 har en central plats i denna beskrivning. Även standardavtalet ABK 09 och praktiska frågeställningar som handlar om konsultavtal får betydande utrymme. Småhusentreprenader berörs också. Författaren tar upp ett flertal av de juridiska områden som har stor praktisk betydelse för parterna i ett entreprenadavtal. Boken är skriven för såväl jurister som andra verksamma inom byggbranschen.

Det här betyder standardavtalens förkortningar:
AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader
ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten
ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Om författaren:
Robert Deli är verksam som advokat och partner vid Advokatfirman Vinge. Han har lång erfarenhet från juridik och avtal i byggbranschen. Robert Deli håller återkommande seminarier och utbildningar i bland annat entreprenadjuridik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here