Falköpings kommun satsar allt på digital översiktplan

0
2140
Technology interface against open road

-Kommunens översiktsplan finns enbart i digitalt format. Den innehåller så mycket information att den inte går att ha i pappersversion, säger planarkitekt Amelie Sandström, Falköpings Kommun.

Våren 2016 genomförde Falköpings kommun en digital medborgardialog med kartan som hjälpmedel för att fånga upp synpunkter på hur framtidens Falköping ska se ut. Det genererade mycket stort engagemang hos medborgarna. Nu har synpunkterna från den sammanställts och presenterats i ett förslag till hur Falköping ska utvecklas fram till 2030 i form av en digital översiktsplan. För att öka delaktigheten hos kommuninvånarna satsar Falköpings kommun, förutom traditionella fysiska samrådsmöten, på en digital process där kartan är informationsbärare.

Stor mängd information i olika lager
Med kartan som hjälp har mängder med information byggts in i olika lager i en struktur som i stort följer Boverkets nya förslag på hur kommuner kan framställa en digital översiktsiktsplan. Ett av dem visar hur stan och tätorterna är tänkta att utvecklas, var bostäder kan byggas, handel placeras och industrier och företag växa till. Ett annat återger en omfattande kulturmiljöutredning ända ner på kyrkby-nivå. I staden har 700 byggnader dokumenterats.

Ökad förståelse med borrfunktion
För att det ska bli enklare för medborgarna att förstå hur deras eget område kommer att påverkas av förslaget till ny översiktsplan innehåller kartan en s.k. borrfunktion. Det innebär att man markerar det område på kartan som är intressant och därefter visas samtliga informationsslag som berör det utpekade område upp i kartan samtidigt som man i en lista kan se vilka dessa informationsslag är.

Falköpings kommuns digitala översiktsplan ökar förståelsen över kommunens framtidsplaner för medborgarna

Bildtext: Den digitala översiktsplanen bidrar till att öka medborgarnas förståelse för kommunens framtida planer.

Möjlighet att tycka till direkt i kartan
En annan funktion som Falköping också hoppas på ska generera stor engagemang är möjligheten att tycka till om förslaget till ny översiktsplan direkt i kartan, en s.k. medborgardialog. Här kan både synpunkter om befintliga informationsslag och en helt ny synpunkt lämnas elektroniskt. Genom att medborgaren också anger en geografisk plats i kartan så förtydliga vad synpunkten med ett geografiskt läge och blir på så sätt enklare att förstå.Exempel på hur man lämnar synpunkter på ett förslag.

Bildtext: Exempel på hur man lämnar synpunkter på ett förslag.

En av frågorna som Falköpings kommun gärna vill ha svar på är om allmänheten tycker det är viktigt att flygplatsen ska vara kvar eller om området i stället ska användas för bostäder.

Översiktsplanen enbart digital 

Unikt för Falköpings översiktsplan är att den bara finns digitalt. Planarkitekt Amelie Sandström säger att man är medveten om att det finns människor som saknar dator, eller inte är vana att hantera den:

— Men planen innehåller så mycket information att det inte går att ha den i pappersversion. Biblioteken kommer därför finnas till hands för de som kommer behöva hjälp för att se på och vill lämna synpunkter på den nya översiktsplanen.

Med hjälp av en digital översiktskarta får man som medborgare bra koll på vilka framtida planer kommunen har och hur de påverkar ens egen vardag.

Bildtext: Med hjälp av en digital översiktskarta får man som medborgare bra koll på vilka framtida planer kommunen har och hur de påverkar ens egen vardag.

När en ny översiktsplan antagits blir den ett stöd både för kommunens planering och för andra myndigheter.

— Alla medborgare kommer kunna använda den. Man kommer vet vad man kan räkna med i ett område i framtiden om man till exempel funderar på att bygga eller flytta hit ett företag, säger Amelie Sandström.

Planarkitekt Amelie Sandström, Falköpings Kommun, med kommunens översiktsplan som enbart finns i digitalt format: ”-Planen innehåller så mycket information att den inte går att ha i pappersversion.” Bild: Falköpings Tidning.

Bildtext: Planarkitekt Amelie Sandström, Falköpings Kommun, med kommunens översiktsplan som enbart finns i digitalt format: ”-Planen innehåller så mycket information att den inte går att ha i pappersversion.” Bild: Falköpings Tidning.

Samrådet pågår fram till den 12 mars. Synpunkter som kommer in sammanställs innan förslaget går ut på en granskningsrunda och i november 2017 väntas översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Teknisk fakta

Produkten GS Översiktsplan: Produkten GS Översiktsplan innehåller tre delar, databasmodell, webbkarta och medborgardialog. De olika delarna kan antingen köpas var för sig eller i ett sammanhängande paket.

Databasmodell: Databasmodell är lagrad i en Oracledatabas som en IndustryModel med hjälp av AutoCAD Map 3D. Modellen följer Boverkets förslag till digital översiktsplan med ett antal kompletterande attribut.

Webbkarta: Webbkartan med tillhörande struktur kan publiceras med hjälp av AIMS eller MapGuide.

Medborgardialogen inkl. rapportfunktionen: Bygger på REST-teknologi

Synpunktshanteringen: Synpunkterna till medborgardialogen lagras i en SQL-lite databas. Synpunkterna skickas också som E-postmeddelande dels till synpunktslämnaren och dels till en eller flera kommunala E-postadresser (i Falköpings fall dels till en funktionsbrevlåda som hanteras av diarieförande person och dels till ansvarig planarkitekt för översiktsplanen)

Kontakt

Falköpings kommuns digitala översiktsplan (orginalversionen)

Har du frågor eller funderingar kring hur Falköpings Kommun har tänkt och arbetat kring sitt arbete med en digital översiktsplan svarar gärna Falköpings kommuns planarkitekt Amelie Sandström , tel: 0515-88 51 61, på dessa frågor.

Niklas Eriksson, Symetri niklas.eriksson@symetri.comTelefon+46 21 17 25 62

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here