Malmö skapar gemensam plan framåt

0
886

Byggbranschen i Malmö tröttnade på att klimatarbetet gick för långsamt. Så de samlade 100 byggaktörer och skapade tillsammans Sveriges första klimatneutrala färdplan.
Under hösten börjar det riktiga arbetet – att se till att planerna faktiskt blir verklighet.

Bygg- och anläggningssektorn står för mer än 20 procent av Malmös totala miljöpåverkan. Dessutom kommer byggandet att öka under de kommande åren. För att det ska bli hållbart på lång sikt måste byggbranschen bli mycket bättre på att minska klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
Många vet ju att det är så. Men vägen dit är inte lika enkel.
– Vi insåg då att vi behöver en bred överenskommelse med alla lokala aktörer i branschen – leverantörer, beställare, byggare och arkitekter. Annars kommer vi aldrig att lyckas, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg, Malmö stad.

100 aktörer tillsammans

Sagt och gjort. I december 2018 samlades tio av Malmös byggherrar och bara ett halvår senare hade de skapat Sveriges första lokala klimatneutrala plan, eller färdplan som de kallar den.
Inte mindre än 100 aktörer har varit med och tagit fram planen och lösningarna för att nå målet; att Malmös bygg- och anläggningsbransch ska vara klimatneutral 2030. Alltså om bara 10 år. Ytterligare ett mål är att branschen till och med ska generera ett plus 2035.
– De nu cirka 75 anslutna aktörerna är alla olika och har olika kompetens och bakgrund, vilket är en styrka.  De samlas nu kring ett gemensamt mål som de skapat tillsammans. Det är en viktig pusselbit för att lyckas. Planen är väl förankrad och genomarbetad,säger Josephine Nellerup.

Men det är en sak att ha en plan. En annan sak är att se till att den blir verklighet.
– Det vi gjort hittills är att kratta manegen och skapa förutsättningarna. Nu under hösten börjar det praktiska arbetet. För att komma igång har bland annat byggherrarna i staden förbundit sig att starta minst ett klimatneutralt projekt innan 2025.

Medvetenheten har ökat

En orsak till att man inte lyckats skapa en gemensam plan tidigare är att det funnits en brist på kompetens inom klimatfrågan – såväl generellt inom det offentliga som inom branschen, menar Andreas Holmgren, hållbarhetschef på byggnadsfirman Otto Magnusson och en av initiativtagarna och samordnarna i arbetet att ta fram färdplanen.
– Det har även saknats statistik som visar byggbranschens andel av miljöpåverkan och mål för vad som måste göras för att bli klimatneutrala.

Det är till exempel först sedan Sveriges miljömål togs fram – vilket i sin tur var en följd av Parisavtalet – som kunskapen och medvetenheten har ökat kring hur själva byggandet påverkar miljön. Tidigare har man bara fokuserat på hur driften påverkar och alltså glömt halva processen.
– Nu när den medvetenheten har ökat inser fler att vi måste göra något. Och att vägen dit är att samverka. Det handlar om att skapa en gemensam strategi och göra saker tillsammans som vi inte klarar var och en för sig, säger Andreas Holmgren.
– Nyckeln för att kunna förändra branschen är att koppla klimatåtgärderna till affären. Därför beskriver färdplanenbåde affärsutveckling för en konkurrenskraftig framtid och hur den lokala branschen ska bli klimatneutral till 2030.Genom att ha affärskopplingen i botten blir allt tydligare.

Kan inspirera andra

Så vad händer nu?
– Inom 18 månader ska vi ha tagit fram en metod för hur varje företag kan mäta och följa upp sitt miljöarbete i förhållande till andra. Vi kommer även att ta fram en lathund och en utbildning, säger Andreas Holmgren.

Tanken är också att Malmö̈ ska bli en testbädd och ett föredöme för resten av landet. Färdplanen har potential att inspirera fler städer och aktörer att ta fram lokala färdplaner för att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet. Det kommer förhoppningsvis att skapa ett positivt innovations- och affärsklimat för nya klimatsmarta lösningar och växla upp klimatarbetet såväl lokalt och regionalt som nationellt.
– För att lyckas krävs att alla inblandade aktörer samarbetar – leverantörer, beställare, byggare och arkitekter, säger Andreas Holmgren.

Text: Pia Runfors
Foto: Fabian Müller on Unsplash

Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30)

Det övergripande målet med färdplanen är att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll och infrastruktur ska vara klimatneutral i linje med Agenda 2030. De som ansluter sig till färdplanen förbinder sig även att stödja följande sex områden:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan.
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.
  • Design, process och klimatkalkyl.
  • Klimatneutrala byggmaterial.
  • Förvaltning, drift och underhåll.
  • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter.

För mer info: www.lfm30.se och https://vimeo.com/344655668