Robin Al-Salehi är hållbarhetsförvaltare

0
4931

Robin jobbar som hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB, en tjänst som han själv var med och tog fram när han efter sitt examensarbete såg behovet av detta. Efter en presentation för ledningsgruppen så blev det klart. Jobbet fungerar som det låter, att axla rollen som ansvarig i det operativa hållbarhetsarbetet. Vilket innebär att en sådan roll kan innebära allt från att agera som förvaltare, projektledare och hållbarhetssamordnare.

Personporträtt Robin Al-Salehi
Aktuell som: Hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB
Ålder: 23 år
Bor: Uppsala
Familj: Föräldrar och två småsystrar
Intressen: Gymma, skriva artiklar och hänga med vänner

– Syftet och målet är att arbeta så nära brukarna som möjligt, ta ansvar för det som vi som fastighetsbolag har rådighet över och arbeta gemensamt med våra brukare för att skapa en hållbar utveckling. Det handlar om att kunna se möjligheterna med de fastigheter man äger utöver det traditionella sättet att tänka och se möjligheterna med att samarbeta med brukarna i högre utsträckning.

Utöver det dagliga arbetet har Robin också tagit fram en guide för vad en hållbarhetsförvaltare gör och kan göra. Just nu befinner han sig i avslutningsskedet av en upphandling för avfallshantering vilket har inneburet mycket ny kunskap för honom, som att hitta vägen till att förstå hur avfallsleverantörerna jobbar, gräva fram informationen i de egna systemen och sedan ta fram ett förslag för att optimera den.
– Jag ser fram emot att bli klar med upphandlingen och jag spår att vi kommer kunna göra besparingar på mellan en till två tredjedelar.
Ett annat projekt man som hållbargetsförvaltare fått jobba med, berättar Robin, är inventeringar av utemiljöer och mäta kvalitéer. Där har han fått lära sig att se karaktärerna i vad som enligt forskning anses vara en socialt hållbar utemiljö.
-Framtiden ser ljus ut och mitt mål är att beta av alla de saker jag beskriver i vår guide för hållbar förvaltning.

Robin studerade på samhällsvetarprogrammet på Uppsala Universitet där han tog en kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudämne och hållbar utveckling som biämne. – Det var ett program som gav mig möjligheten att sätta ihop min egen utbildning och som jag tycker gav mig en väldigt intressant nisch inom hållbar stadsutveckling. Tidigare har jag drivit mitt egna sociala entreprenörskap – Gröna Grannar – där jag gjort allt från att sälja växtväggar, genomfört marknadsföringsevent, drivit second hand butik och ett community center i bostadsområdet Flogsta, Uppsala.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut? 
– Dagen börjar oftast kl 6 på morgonen med ett gympass och resa till kontoret i Stockholm med ett brett leende då jag möts av riktigt sköna kollegor och vänner. Det är en del mejlande och en del telefonsamtal. Presentationer som förbereds, kalkyler som görs och möten att stämma av. Ett konstant nötande om hållbar utveckling samt försök till nya projekt och nya samarbeten.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
– Det absolut roligaste är att man får gehör och faktiskt fått ta fram en ny tjänst, sina egna arbetsuppgifter och får arbeta med dem. Mycket tar längre tid än man tror då det är väldigt mycket man gör första gången, men man lär sig otroligt mycket på vägen. Det är otroligt roligt att bygga en egen verktygslåda helt enkelt.

Vilka utmaningar ställs du inför?
– Utmaningen är att kunna ta in och förstå allt samt kunna återge en bild av hur det ska vara för sina kollegor. Hur fungerar laddstolpar? Vad ska man tänka på? Hur ser behovet ut? Vilket efter många om och men kan leda till ett ramavtal. Samma sak gäller avfallshantering, eller att kunna räkna på mjuka värden i utemiljön. Det handlar också om att kunna leverera så snabbt som möjligt.

Robin tilldelades i år Clarence Moberg priset, ett pris som årligen delas ut till en yrkesverksam person som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen inom ett antal olika områden. Robin tilldelades priset för sitt stora engagemang för att visa hur viktig samhällsplaneringen är genom att förklara vilken potential som finns i våra städer och hos de människor som bor däri och vilka möjligheter som finns om man ser och tar vara på potentialerna.

-Jag visste tyvärr inte vem Clarence Moberg var innan jag fick priset så tog faktiskt och kollade upp det. När jag läste om honom så blir det helt klart ännu mer hedersamt att få detta pris. Att bli nominerad är självklart en grej, att sedan få priset och juryns bekräftelse för att man tänker, säger och gör rätt saker under sin korta tid på arbetsmarknaden tycker jag är fantastiskt kul. Jag tackar Clarence Moberg så mycket för den möjlighet han gett mig med sin filantropiska gärning.

Robin har många planer för framtiden, bland annat vill han, som han själv beskriver det, expandera sin egna verktygslåda men också se till så att så många som möjligt börjar jobba som hållbarhetsförvaltare. För Robin är det absolut nödvändigt att det finns personer som operativt kan arbeta med att förvalta hållbarhetsfrågor på plats istället för att fastna på en administrativ nivå.

– Jag vill se socionomer, sociologer, arkitekter, kulturgeografer, hållbarhetsexperter och andra “ovanligare” utbildningsbakgrunder ta steget in i fastighetsbranschen och som kan börja se potentialen hos människor och potentialen som finns i den byggda miljön.

Joanna Messmer