Annons

Notiser

Senaste artiklarna

Kostnaderna för periodiskt underhåll måste spegla verkligheten

0
Tveksamma antaganden rörande periodiskt underhåll i externa värderingar stör finansieringsprocessen på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Nu måste branschen gå tillbaka till skolbänken och åter basera sitt beslutsfattande på teoretiskt väl motiverade antaganden. Det skriver fyra fastighetsvärderingschefer i Swedbank, Handelsbanken och Danske bank i ett debattinlägg.

Så kan byggsektorn minska utsläppen – redan i dag

0
Redan med befintlig och tillgänglig teknik går det att minska andelen växthusgaser med mer än 20 procent på byggarbetsplatsen, hävdar Energi-och klimatstrategen Johnny Kellner.

Kombinationsfastigheter inom strandskyddsområde

I en dom från 8 mars i år har Högsta domstolen inte tillåtit att en så kallad kombinationsfastighet nybildas inom strandskyddsområde. Referat av Ingela Boije af Gennäs, fastighetsrättslig expert, Svefa.

Lars Strömgren: Samhällsbyggare stärker beredskapen

0
"Vad har vi egentligen för redundans och robusthet i vår byggda miljö? Var finns helhetsbilden kring sådant som infrastruktur, planering, regelverk och andra delar som är nödvändiga för vår säkerhet och vår beredskap?"

Skadlig delning av skog

Stred en avstyckning för att bilda en mindre jordbruksfastighet mot 3 kap. 7 § FBL ø ’då även viss skogsareal skulle föras till avstyckningen och inte kvarstå på stamfastigheten?

Experterna

Krönikor