Notiser

Samhällsbyggaren nummer 3 2023 – ute nu!

Nu är det nya numret av Samhällsbyggaren ute. Prenumerera eller bli medlem i Samhällsbyggarna för att läsa hela tidningen! Brottsförebyggande samhällsbyggnad Det grova vapenvåldet och den...

Senaste artiklarna

Byggchefernas Jeanet Corvinius: ”Vässa förändringskraften!”

Byggchefernas ordförande om hur yrkesgruppen kan stärkas i hållbarhetsarbetet.

Överdäckning av transportleder för farligt gods

Att däcka över väg och järnväg har blivit en allt vanligare företeelse i Sverige. Men vilka är riskerna för både människor och byggnader? Hur...

Höjning av garagetak ”betydande olägenhet” för grannar

Högsta domstolen, T 1858-21, ”Garagetaket i Söderbärke” I en dom från 2021-12-28 har Högsta domstolen slagit fast att en ansökan om bygglov skulle avslås eftersom...

Samhällsbyggaren nummer 3 2023 – ute nu!

Nu är det nya numret av Samhällsbyggaren ute. Prenumerera eller bli medlem i Samhällsbyggarna för att läsa hela tidningen! Brottsförebyggande samhällsbyggnad Det grova vapenvåldet och den...

Jonas Birgersson missionerar för energisamhället

Rysslands krig mot Ukraina. Skenande energipriser. Inflation. Elbrist. Kapacitetsbrist. Och därtill politiker som mest pratar kärnkraftverk.      Nu har bredbandsprofilen och internetgurun Jonas...

Experterna

Krönikor