Annons

Notiser

Nytt nummer av Samhällsbyggaren!

0
Vi växlar upp utgivningen och kommer ut med fyra nummer 2021!

Senaste artiklarna

Digital frågestund: FIG-representanter om betydelsen av världsorganisationen

0
Välkommen till ett digitalt seminarium där du får chansen att få veta mer om den globala lantmäteriorganisationen FIG.  Vad kan världsorganisationen erbjuda dig såväl personligt...

Riksdagen till regeringen: Gör geodata tillgängliga för alla

0
Riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagen om att ”prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt”. Detta beslutades på...

Juridiska perspektiv på elvägar

0
Elektrifiering av vägtransporter spelar en viktig roll i att nå transportsektorns klimatmål. Nu pågår arbeten och utredningar avseende möjlig utbyggnad av infrastruktur längs större vägar...

Strandskyddsutredningens betänkande

0
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) Utredningens uppdrag har varit att föreslå författningsändringar som ska medföra en ökad differentiering genom att det...

Samfällighetsföreningar kan visst besluta om laddstolpar för elbilar

0
En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta samfälligheten i enligt med vad som bestämts vid dess bildande, vanligen i ett anläggningsbeslut som meddelats vid en...

Experterna

Krönikor