Notiser

Senaste artiklarna

Machokulturen ökar i ny mätning från Byggcheferna

0
Byggchefernas Machoindex för 2022 ökar till 50 – fyra procentenheter mer jämfört med förra mätningen som gjordes 2020. – Utvecklingen är bekymmersam. Vi hade redan...

Stigande optimism i SEPREF:s konsensusprognos

0
Resultaten från den senaste konsensusprognosen indikerar en stigande optimism, både i termer av hyrestillväxt och sjunkande avkastningskrav.

Strandskydd i stad – ett hinder för bostadsplanering?

0
Eidar Lindgren reder ut det rådande rättsläget och ger också förslag på möjliga vägar framåt.

Oklarheter kvarstår om tomträtten

Högsta domstolen, T 6866-20 Tomträtten på Lindholmen Högsta domstolen har i sitt avgörande från den 9 september 2021 klargjort enligt vilka bestämmelser en tomträttshavare ska...

Varför har vi ekonomiska regler som hänvisar till saker som inte går att mäta?

0
Hans Lind: Det blir problem om kontrakt – eller juridiska regler - hänvisar till saker som är svåra att mäta på ett någorlunda entydigt sätt. Då ska man förvänta sig konflikter, manipulationsförsök och tämligen godtyckliga resultat.

Experterna

Krönikor