Viktigt att tidigt arbeta med intresse och motivation för att få fram fler framtida ingenjörer

0
20993

Om Sverige ska få tillräckligt med ingenjörer måste fler elever få motivation och självförtroende att våga välja högre naturvetenskapliga studier.

Sverige behöver fler ingenjörer. Många fler. Varje år gör Arbetsförmedlingen sin prognos ”Var finns jobben”. I den senaste framkom att det är mycket stor brist på samtliga kategorier av civil- och högskoleingenjörer. Så gott som alla inriktningar hamnade över siffran 4 på en femgradig skala, som rankar måttet av brist och där 1 är liten brist medan 5 är mycket stor brist. Allra mest skriker arbetsmarknaden efter ingenjör inom bygg och anläggning.

Men för att bli ingenjör behöver man kunna naturvetenskap. Och här har, som bekant, svenska elever mycket kvar att ge. Det visar inte minst PISA-resultaten som mäter 15-åringars kunskap. Sverige ligger efter bland annat grannländerna Finland, Danmark och Norge men även länder som exempelvis Tyskland och Storbritannien ligger långt före oss. För att bli bra i de naturvetenskapliga ämnen behöver det finnas ett intresse och en motivation. Den väcks ofta ganska tidigt i skolåren. Visserligen går det att välja om och läsa in även högre upp i åldrarna, men vägen blir längre och mer snårig och kostar både den enskilda individen och samhället mer. Dessutom är ju bristen på ingenjörer stor nu! Arbetsmarknaden kan inte vänta!

Åtskillig forskning visar också att klivet kan vara särskilt stort för den som inte har förebilder i sin egen omgivning. En ung människas val att studera vidare eller inte och även i så fall inom vilket område, påverkas mycket av den miljö han eller hon växer upp i. Är mamma, farbror eller en kusin ingenjör är valet ett reellt alternativt och inte särskilt dramatiskt. Har ingen annan i släkten eller vänkretsen trampat upp stigen, är vägen däremot mycket mer svåråtkomlig och otillgänglig. Kanske finns varken förväntningar eller någon som kan pusha, uppmuntra och stötta, och heller ingen som senare kan hjälpa till med yrkesspecifika råd och kontakter.

Jag tror att valet att studera naturvetenskap skulle kunna vara en möjlighet för många fler unga människor om de fick motivation och självförtroende. För jag tror inte att goda studieresultat enbart handlar om arv och fallenhet, jag tror att alla kan. Jag själv älskar matematik och startade därför Allakando läxhjälp. Ett företag var affärsidé är att hjälpa alla lyckas utifrån varje enskild individs egna mål. Nyligen lanserade vi även en helt ny app som ska hjälpa elever att nå bättre resultat på de nationella proven i matematik.

Jag tror att alla kan lyckas.

Fredrik Fridlund, vd Allakando