Beloks nystartade fördjupningsområde Samverkan är ett gemensamt forum finansierat av Energimyndigheten

0
38903

År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst där det framgick att behov föreligger. Det finns intressen i att följa upp hur det praktiska arbetet fortlöper, hur man gemensamt kan undanröja hinder och att belysa exempel på lyckade samarbeten. Ett verkligt engagemang i frågan sägs vara viktigare än formella avtal mellan parterna. Fördjupningsområdet syftar till att:

– Öka dialog mellan aktörerna
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Vara ett stöd för aktörer inom området
– Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing

Beloks fördjupningsområde ”Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter.

Nästa workshop om samverkan hålls den 10 november hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Agenda kommer senare, anmäl dig så snart som möjligt men senast den 2:e november. Kontakta bosse.wikensten@cit.chalmers.se om du har frågor, förslag eller vill veta mer!

SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA WORKSHOPAR:

Workshop_Samverkan_maj_2017 (521.6 KiB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here