Fyra frågor till Sofia Eckersten

0
999
Foto: Pexels, KTH

Under utbildningen var Sofia Eckersten inriktad på beräkningar och ”hårda data”.

Men som doktorand med fokus på Trafikverkets åtgärdsvalsstudier har samhällsvetenskapliga metoder blivit en viktig del i forskningen.

– Jag pluggade till civilingenjör vid Uppsala universitet, på programmet i miljö- och vattenteknik. Sedan gjorde jag mitt examensarbete vid University of California Irvine där det finns en professor som heter Amir AghaKouchak. Han hade gjort en modell för att skatta dimensionerande regnintensitet (flöde) som tar hänsyn till klimatförändringar. Mjukvaran kallas Neva och är tänkt att användas vid dimensionering av exempelvis byggprojekt. 

– Om man exempelvis ska dimensionera rör för avrinning av dagvatten som ska hålla i 50 år så är det i dag vanligt att först beräkna den dimensionerande regnintensiteten (flödet) med ett antagande om att frekvens och storlek på extrem nederbörd inte kommer att förändras, och därefter lägga på klimatförändringen som en faktor på typ 1,25. Neva har med antagandet om att frekvens och storlek på extrem nederbörd kommer att förändras i framtiden på grund av klimatförändringar i algoritmen.

>>Läs också: Transportplanering för hållbar utveckling – fokus på åtgärdsvalsstudier

Väl tillbaka i Sverige arbetade hon drygt ett år på teknikkonsulten Ramboll, till stor del med dagvattenfrågor för kommuner. Men suget efter universitetet fick henne att kika efter doktorandtjänster.

Hur blev det åtgärdvalsstudier?

– Berit Balfors och Ulrika Gunnarsson Östling utlyste en doktorandtjänst där projektet redan fanns på plats och var finansierat med hjälp av projektpengar från Trafikverket. Fokus var att studera ÅVS:er, särskilt hur miljöfrågor hanteras i processerna och hur det går att göra bättre, berättar hon.

– Det har gjorts mycket forskning kopplat till åtgärdsvalstudier, exempelvis av John Odhage och Patrik Tornberg som bl.a. har tittat på hur tillämpningen har fungerat sedan Trafikverket införde ÅVS:er 2011-2012. Parallellt med detta kom en som heter Inga-Maj på Trafikverket på att man borde kolla på hur miljöaspekter hanteras i ÅVS:er, jag tror att Berit Balfors har varit drivande i detta också , och det var hon som startade projektet tillsammans med Trafikverket. Berit är min huvudhandledare och Ulrika är min biträdande handledare.

Hur är det att arbeta med kvalitativa metoder?

– Jag har ju med mig lite kunskap om de metoderna från utbildningen, exempelvis en kurs i miljömanagement. Men det har varit en utmaning. Och väldigt kul. Man blir tvärvetenskaplig till karaktären. Man står i mitten snarare än att vara bara det ena eller det andra (natur- eller samhällsvetenskaplig).

Vad har varit det jobbigaste?

– Det tar längre tid att samla in data. Du får inte bara dataset med olika variabler som du sedan kan bearbeta och köra lite statistiska analyser på – även om insamling av kvantitativa data kan vara nog så jobbigt – utan det är en resurskrävande process och ibland frustrerande att exempelvis inte få tag på en person för en intervju eller liknande. 

– Rent vetenskapligt har det varit en utmaning i att förhålla sig till och motivera generaliserbarhet i det man kommer fram till. Här har det varit superviktigt med handledning från Ulrika och Berit som har jobbat med kvalitativ forskning länge. Jag tycker vi jobbar bra tillsammans och funkar bra ihop. Det har varit och är superviktigt för mig.

Vad hoppas du att din forskning kan bidra till?

– Att ÅVS-praktiken och transportplaneringen i stort har någon nytta av det vi gör.  Speciellt med avseende på att planera för ett hållbart samhälle, alltså att förbättrad integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter i planering kan bidra till att fler perspektiv på transportsystemet och vilken roll det har kommer med i planeringen.

Hur då?

– Att exempelvis miljö och hållbarhet blir en naturlig utgångspunkt i planering och beslutsfattning. Grundprincipen bör vara att vi lever på ett sätt som är hållbart för planeten vi bor på. Det är många andra projekt som bidrar till detta, och som kanske göra det i större utsträckning än vad vårt projekt gör det. Trafikverket har kommit en bit på vägen och de jobbar med många nya perspektiv, och här hoppas jag väl att min forskning kan bidra.

Sofia Eckersten

Ålder: 31 år.

Utbildning: Civilingenjör miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet

Gör: Doktorand på SEED, KTH

Bor: Stockholm.

Intressen: Doktorandstudier (det blir väl så som doktorand).

Tips på serie: Shtisel och Ring min agent! (fransk titel: Dix pour cent), intressanta och underhållande serier!

Tips på bok: Märkvärdiga svenska kvinnor av Lisbeth Larsson, den är som ett uppslagsverk för märkvärdiga kvinnor i historien, väldigt upplysande!

Text: Fredrik Hielscher