Archus anställer tio nya medarbetare

0
1522

Archus växer med tio nya medarbetare och stärker upp både på Archus Development och Archus Arkitektur i både Stockholm, Västerås och Uppsala.

Mikael Hassel är arkitekt MSA och kommer närmast från en roll som hållbarhetsansvarig på Tengbom. Mikael Hassels projekt Hälleskogsbrännan nominerades till ett av branschens mest prestigefyllda arkitekturpriser, Sienapriset 2018. Mikael tillträder som handläggande arkitekt på Archus Västeråskontor i februari.

Daniel Steding har anställts som ny affärsutvecklare på Archus Development i Stockholm. Daniel har en examen i Industriell ekonomi och organisation från KTH och bland annat arbetat med affärsutveckling på fastighetsutvecklingsföretaget BLOOC. Daniel tillträder i oktober.

Daniel Noriega är arkitekt SAR/MSA utbildad i La Paz och tillträder som ny handläggande arkitekt på Archus Stockholmskontor i november. Daniel kommer närmast från Metod Arkitekter där han arbetat de senaste fem åren.

Pierre Sundin är mark- och VA-ingenjör och kommer närmast från WSP där ha arbetat som senior projektledare och besiktningsman. Innan dess arbetade Pierre för Uppsala kommun med ansvar för centrala projekt. Pierre tillträder som senior mark- och VA-ingenjör på Archus Uppsalakontor i oktober.

Hanna Axelsson är utbildad landskapsarkitekt MSA från SLU Ultuna. Hanna kommer närmast från en roll som landskapsarkitekt på Sustain VR & Architecture och har tidigare arbetat på Karavan Landskapsarkitekter. Hanna tillträder som landskapsarkitekt på Archus Uppsalakontor i oktober.

Ida Wiltfalk är designer och konstruktör och tillträder som ny handläggande ingenjör i Archus inredningsteam i Västerås. Ida kommer närmast från en tjänst på Sweco Architects. Ida tillträde i september. 

Suzete Timba är ny medverkande arkitekt på Stockholmskontoret. Utöver sina fem års arkitektstudier i Mosambiq har hon även läst Sustainability and Urban Design på Lunds tekniska högskola. Suzete kommer närmast från AIX Arkitekter. Suzete tillträder i oktober.

Emma Asplund är utbildad arkitekt vid Chalmers tekniska högskola och kommer närmast från Tyréns. Emma tillträdde som ny medverkande arkitekt på Stockholmskontoret i september.

Cindy Östman är byggnadsingenjör och BIM-samordnare utbildad vid Mälardalens Högskola. Cindy tillträder en tjänst som ny byggnadsingenjör på Archus Västeråskontor i oktober.

Eliz Yosifova är nyexaminerad byggnadsingenjör från KTH. Eliz tillträder Archus Stockholmskontor i oktober.

– Jag är glad och stolt över våra nya stjärnor som blir ett tillskott och bra komplement till vårt härliga gäng, säger Johnnie Pettersson, grundare och koncern-vd på Archus.