Fokus på återbruk i nya Sergelhuset

0
2157

I slutet av året kommer nya Sergelhuset att stå klart – mitt i hjärtat av Stockholm city. Där är väsentliga delar av allt det ”nya” de facto gamla delar från det bankpalats som tidigare stod där.

– I den bästa av världar hade vi återbrukat ännu mer. Men marknaden för återbruk är ännu under utveckling, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Bygg mindre! Det är en uppmaning Anna Denell gärna riktar till byggsektorn. Med den vill hon poängtera att det inte är långsiktigt hållbart att enbart bygga nytt.

– Hela samhällsparadigmen bygger på evig tillväxt, men om naturresurserna sinar och medeltemperaturen höjs har vi ingen framtid. Därför måste vi tänka om.

Det finns mycket bygg- och fastighetsbranschen kan göra för att agera mer hållbart och långsiktigt, och allra viktigast är att vi börjar ifrågasätta all nyproduktion och istället utnyttjar det som redan är byggt. Vi måste också bli mer resurseffektiva i de ombyggnader som görs, menar hon.

– Vi måste titta på det som redan finns och fundera på vad som kan byggas om och vad som kan användas mer effektivt. I dag rivs mängder av inredning och material ut långt innan det uppnått sin tekniska livslängd. I bästa fall återvinns det, men många gånger bränns det bara upp. Det är inte rimligt.

41 ton återbrukas

När omdaningen av Sergelhuset först planerades bjöd Vasakronan in tre arkitekter för att ge förslag.

– Två av dem ville riva det gamla SEB-huset och jämna det med marken, medan en av dem ville gå mer varsamt fram och – så långt det var möjligt – bygga på och till de gamla byggnaderna. Självklart valde vi att gå vidare med det senare förslaget.

Resultatet blev bland annat att hela betongstommen fick stå kvar och återanvändas.

– På så vis sparade vi både på resurser och minskade koldioxidutsläppen. Och vi har besparat både oss och omgivningen hela arbetet med ny grundläggning, med allt vad det innebär i form av störningar och transporter.

Även fasaden på byggnaden som vetter mot Sveavägen har behållits, men monterats ned, tvättats och fått ett nytt utseende. Och 41 ton av materialet från det gamla bankhuset har gått till återbruk i andra byggnader.

– Jag önskar vi hade kunnat ta tillvara ännu mer av den gamla inredningen, men i stora projekt som detta är det fortfarande inte en självklarhet. Det nuvarande sättet att hantera återbruk fungerar bättre för mindre projekt.

– Men utvecklingen går åt rätt håll och storskaligt återbruk blir mer och mer gångbart. Det sker dock inte över en dag. Det kräver att byggherrar, materialleverantörer och byggentreprenörer krokar arm och jobbar tillsammans.

Smarta energilösningar och transporter

Vasakronan har även satsat på smarta energilösningar och miljöcertifierar Sergelhuset så att det uppnår LEED Platina. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett miljöcertifieringssystem för byggnader som används i hela världen. Platina är den högsta nivån och innebär att Sergelhuset uppfyller mycket högt ställda krav på̊ miljöprestanda inom flera olika miljöaspekter, till exempel energi, vatten och materialanvändning.

– Vi utnyttjar bland annat energin från grundvattnet i rullstensåsen under huset. Den energin kommer att värma byggnaden på vinterhalvåret och kyla den på sommaren.

– Vi är också noga med att samordna våra transporter under byggnationen – bilarna har i största möjliga mån varit fullastade både på vägen in och ut.

Anna Denell är även lite extra stolt över träfasaden på bostadsdelen i den norra delen av fastigheten.

– Jag blir glad varje gång jag ser den – en fjällpanel i trä. Den är ett vackert tillskott i stadsmiljön, mitt i centrala Stockholm.

Text: Pia Runfors

Sergelhuset

  • Sergelhuset har nio våningar och är i själva verket en hel fastighet med tre byggnader: S-huset med fasad mot Sveavägen, M-huset med fasad längs Malmskillnadsgatan och H-huset med fasad mot Hamngatan.
  • I sin helhet Sergelhuset cirka 60 000 kvadratmeter kommersiella ytor. S-huset allena omfattar 15 000 kvm kommersiella ytor.
  • I norra delen byggs också nya bostäder med en fasad av trä. Bostäderna omfattar 3 400 kvadratmeter. Dessutom byggs en terrass och takbar i granträ.
  • Fastigheten klassas med högsta miljöcertifieringen – LEED Platina.
  • Sergelhuset beräknas bli klart under 2020, med Inflyttning under 2021.