Första trygghetscertifierade fastigheten 

0
977

Bostadsrättsföreningen HSB Brandsö i Kista har den första fastigheten i Stockholm som kan kalla sig trygghetscertifierad. 

Fastighetsägare i Järva har tillsammans med andra lokala fastighetsägarföreningar i Stockholm tagit fram ett koncept för trygghetscertifiering av flerbostadshus för att förebygga inbrott och skapa större trygghet för de boende. Som en medlemsförmån erbjuder föreningen sina medlemmar trygghetsbesiktningar som kan resultera i en trygghetscertifiering. En av Brf Brandsös fastigheter är nu den första fastigheten som har trygghetscertifierats. 

– Det är roligt att BRF Brandsö som är vår nyaste medlem också blir först ut att certifieras. Ni kan verkligen vara ett föredöme för andra fastighetsägare. Det är ett ambitiöst besiktningsprogram ni gått igenom och klarat väldigt bra, sa Åsa Steen, ordförande i Fastighetsägare i Järva och tf VD i Svenska Bostäder, vid överlämnandet av trygghetscertifikatet. 

– Det här var fösta steget i vårt beslut att systematistk ta itu med trygghet och säkerhet, då är det ju väldigt roligt att vi får en av våra fastigheter certifierade, sa Krister Anderson, vice ordförande i Brf Brandsö. 

– Att arbeta med brottsförebyggande förvaltning är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och ökar tryggheten i bostadsområdet. Dessutom kommer det att öka statusen på hela området och fastigheterna blir attraktivare, säger Ulf Malm, vd, Fastighetsägare i Järva. 

Så går det till 

Innan en trygghetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen. Hela fastigheten inventeras både invändigt och utvändigt och säkerheten kontrolleras handgripligen genom besiktningsmannens försorg. När trygghetsbesiktningen är genomförd får fastighetsägaren en rapport med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag. När eventuella brister är åtgärdade kan fastigheten besiktigas igen och bli trygghetscertifierad.