Hemma hos-labb

0
2386

I nummer 4/2016 skrev vi om Hampus Sandqvist som deltog i HSB Living Lab vid Chalmers i Göteborg. Nu öppnar även Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm ett Live-In Lab för att öka innovationstakten och minska tiden mellan forskningsresultat och marknadsintroducering.

De kommande åren ska hundratusentals nya bostäder byggas. KTH Live-In Lab, som är beläget mitt på KTH Campus Vallhallavägen i Stockholm, hoppas kunna påverka sättet som byggnaderna uppförs och möjliggöra byggandet av hållbara bostäder.

– Vi vill kunna lämna underlag till byggherrarna som säger ”gör så här, vi har testat och vet hur ny teknik i system kan skapa hållbara och ekonomiskt försvarbara byggnader”, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för testbädden.

Forskningsprojektet kommer att pågå i minst tio år och ska testa nya prototyper och metoder som behöver ett sammanhang för att kunna påvisa sin fulla potential. Genom årliga ombyggnationer möjliggörs en effektivisering av verifierings- och valideringsprocesser.

– Det ska byggas 700 000 bostäder de kommande åren och det är bättre för alla, byggherrar, investerare, boende och miljön, om det blir rätt från början.

Innovationer testas hemma
Majoriteten av de boende kommer att bo i vanliga studentlägenheter uppdelade i tre Einar Mattsson-koncernen ägda hus. Där har testbädden möjlighet att samla in information om deras energiförbrukning, ventilationssystem, lufttemperatur etcetera.

Bottenvåningen i ett av husen kommer dock vara bygglovsbefriad vilket är platsen för KTH Live-In Labs 300 kvadratmeter stora bygglovsbefriade lokalarea. Här ska innovationer som inte är möjliga att prövas i vanliga lägenheter testas. Lägenheterna beräknas stå färdiga under våren 2018 och ska till en början bli hem till fyra studenter. Men planen är att bygga om dem inför varje höst.

– Hösten 2018 är det möjligt att det är sex lägenheter och hösten 2019 kanske åtta lägenheter. Det beror på vilka forsknings- och verifieringsprojekt som ska startas, samt även lite upp till de KTH-studenter som tillsammans med forskare och företag designar kommande års lägenheter, säger Jonas Anund Vogel.

Varierande projekt
Lägenheternas utformning kommer också att påverkas av vilka företag som är intresserade av att testa sina produkter. Denna höst startar ett forskningsprojekt kring framtidens borrhålsvärmeväxlare och strategier för borrhålslager.

– Ofta är det svårt att jämföra olika bergvärmesystem då alla borrhål har skilda egenskaper. Men här ger vi företagen möjlighet att använda exakt samma förutsättningar, samma borrhål, en neutral plats så att säga.

Projekten kommer även påverka vilka som kommer att bo i lägenheterna.

– Ett projekt vi planerar är att underlätta för pälsallergiker att besöka sina vänner med husdjur genom detektering av allergener och smart ventilation. Men det kräver såklart att en av de boende har ett husdjur.

Också utanför Sverige blir Living Labs allt större. Yale och MIT i USA såväl som University of British Columbia i Kanada och Nanyang Technical University i Singapore satsar alla på att förbättra interaktionen mellan människa och teknik.

– Eftersom Live-In Lab är projekt där näringsliv och akademi möts för att gemensamt skapa framtidens hem känns det naturligt att trenden är att skapa Living Labs i anknytning till lärosäten. Vi når innovation, företagande och utbildning i en och samma fysiska enhet, säger Jonas Anund Vogel.

Linnea Hedberg

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 3 2017

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here