Ideellt engagemang kommer inte på befallning

0
962

Sedan den 1 augusti är jag vd för Samhällsbyggarna. På tidigare arbetsplatser har jag slutat att betrakta mig som ny när jag förstått hur kopiatorn och kaffemaskinen funkar och efter den första personalfesten. Då har man fått grepp om de viktigaste praktiska och själsliga tingen. 

De rådande omständigheterna har denna gång gjort processen lite annorlunda. Kaffe hämtar jag normalt från ett kafé i närheten och personalfesterna har lyst med sin frånvaro eller ersatts av digitala fikor. 

Inom kort kommer Samhällsbyggarna få en ny – och bättre – fysisk samlingsplats: i gatuplanet på Wargentinsgatan på Kungsholmen i centrala Stockholm

Redan från start var det mer regel än undantag att jobba hemifrån. Och sedan årsskiftet har vi till och med stått utan lokal. Men inom kort kommer Samhällsbyggarna få en ny – och bättre – fysisk samlingsplats: i gatuplanet på Wargentinsgatan på Kungsholmen i centrala Stockholm. 

Huset är byggt under den tidiga funktionalismen och är ritat av Sven Wallander och vi tar plats i en gammal butikslokal. Förutom synlighet och ett visuellt slående inslag i stadsbilden, hoppas vi att denna lokal, när så blir möjligt, ska bli ett nav för många av föreningens och medlemmarnas aktiviteter – på plats, på distans eller en hybrid mellan de två.

Jämfört med andra branschorganisationer är vi inte störst, har mest pengar eller flest anställda. Men som en ideell förening som samlar de bästa i branschen och med ett stort engagemang, slår vi världen med häpnad.

Under mina första månader har jag lagt mycket tid på att försöka lära känna medlemmarna och alla er som är engagerade i våra regioner och sektioner. Det är en stor ära att inse hur många vi är som ser Samhällsbyggarna som rätt plattform för ideellt engagemang. 

Det är ju så med ideellt engagemang att det inte kommer på befallning. Vår ambition från kansliet, är att ge verktyg och förutsättningar för att medlemmarnas engagemang ska blomstra. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som är med och bidrar! 

När vi nu jobbar med den fysiska miljön ser vi också ett värde i att även se till att möjliggöra för fysiska möten

Ytterligare en sak jag vill komma ihåg att nämna är att vi gått ut med datumen för Samhällsbyggnadsdagarna. Det blir åtminstone en digital konferens vilket möjliggör att vi når fler och nya grupper. I bästa fall kommer det också ges möjlighet att delta fysiskt på Scalateatern i Stockholm. 

Något vi blivit medvetna om de senaste månaderna är att mycket funkar digitalt, men att vi behöver social samvaro och att vi saknar det. 

Som förening uppmuntrar vi digitaliseringens möjlighet både socialt och i våra olika professioner. Men när vi nu jobbar med den fysiska miljön ser vi också ett värde i att även se till att möjliggöra för fysiska möten. Denna tvåenighet är en ny, permanent verklighet. 

Lars Strömgren
vd Samhällsbyggarna