Lars Strömgren: ”Skäms inte, var stolt!”

0
1981

En gestaltad miljö som fyller människors och samhällets behov genom att erbjuda bra livsmiljöer uppstår inte av en slump, skriver Samhällsbyggarnas vd Lars Strömgren i ledaren till nya numret av tidningen Samhällsbyggaren.

Vi befinner oss i en tid som kommer gå till historien. Och som med säkerhet kommer att påverka vår framtid i flera avseenden. Det är dock inte första gången som vi går igenom tider av förändring och med en tydlig vision kan vi förvandla utmaningarna till möjligheter. 

Nationalekonomen Joseph Schumpeter (1883–1950) introducerade begreppet Schöpferische Zerstörung eller på svenska kreativ förstörelse för att beskriva den förändringsprocess som följer av viktiga upptäckter, innovationer eller omvälvande händelser.

Det krävs dock kunskap och förståelse för att veta vad vi kan mista och vad som är värt att bevara. Det gäller inte minst när det kommer till framtidens samhällsbyggande. I det varande som träder fram efter coronapandemin är jag övertygad om att vi samhällsbyggare bör och kommer att spela en avgörande roll. 

Vi har under det senaste året i allt högre grad blivit varse vad den nya tekniken kan ge oss. Det är fascinerande att möten som tidigare krävde resande nu med ett knapptryck tillgängliggörs för fler. Men vi har också blivit varse vad vi verkligen saknar och när tekniken fallerat.

”Bra livsmiljöer uppstår inte av en slump utan genom att kombinera teknisk expertis med en förståelse för den mänskliga kroppen och våra sinnen.”

Vi har blivit varse den fysiska miljöns betydelse, värdet av och längtan efter fysiska möten och förnimmelser. Coronapandemin påverkar hela samhället men också vår omedelbara närhet. Och närhet är ett nyckelord. För är det något som vi saknar just nu så är det just närhet. 

“When in doubt, leave some space” hade kunnat vara en slogan från Folkhälsomyndigheten för att påminna oss om att hålla avstånd när vi rör oss längs stadens gator. I stället är det ett uttryck som vill illustrera den förrädiska lockelse många stadsbyggare och arkitekter ställts inför och som inneburit överdimensionerade torg och gatumiljöer som i stället för mötesplatser har bildat otrygga och folktomma miljöer. 

En gestaltad miljö som fyller människors och samhällets behov genom att erbjuda bra livsmiljöer uppstår inte av en slump utan genom att kombinera teknisk expertis med en förståelse av den mänskliga kroppen och våra sinnen. Många av svaren på utmaningarna inom samhällsbyggandet kan vi finna genom att utgå från våra egna kroppar och sinnen. 

Aldrig har det känts så påtagligt hur viktig den byggda miljön är för vårt välbefinnande. Låt oss dra lärdom av dessa upplevelser och känslor. För samhällsbyggande är en ständigt pågående lärandeprocess. Oavsett om det handlar om vägar, byggnader eller broar så blir samhällsbyggandet aldrig färdigt, och det är som det skall. Världen förändras och vi med den. Och ju mer världen förändras desto mer behövs vi samhällsbyggare. Så skäms inte, var stolt!

Lars Strömgren
vd Samhällsbyggarna

Du hittar texten i Samhällsbyggaren nummer 1 2021