Möt svenske FIG-toppen: Står i viktigt vägskäl

0
1275

Mikael Lilje är chef för lantmäteriets internationella avdelning och Samhällsbyggare.

Han är också en av fyra vice presidents i den internationella lantmäteriorganisationen FIG – och är nominerad till ytterligare en mandatperiod.

Hur kom du in i FIG?

– Det hela började redan 1997 med att min kollega Jean-Marie Becker skulle bli ordförande för FIG kommission 5 Positioning and measurement och behövde en sekreterare. Då hade jag ingen som helst aning om vad FIG var men däremot var jag intresserad av internationellt arbete.

– Med en stöttande arbetsgivare (Lantmäteriet) fick jag möjligheten att stötta Jean-Marie och det blev starten till en väldigt intensiv men intressant period inom FIG. Jean-Marie var en mycket dynamisk person att jobba tillsammans med, fylld med idéer och enormt kontaktnät. Däremot var han inte alltid så organiserad vilket fick bli min roll.

– De åren med Jean-Marie som ordförande gav mig en bra start in i FIG och gav mig själv ett stort kontaktnät, något som jag fortfarande har nytta av nu.

Att bli vald till vice ordförande är, tycker jag, hedrande både för mig själv som person men också för Samhällsbyggarna och Sverige

Hur är det att vara en av fyra vice presidents?

– Att bli vald till vice ordförande är, tycker jag, hedrande både för mig själv som person men också för Samhällsbyggarna och Sverige. Council ska stå för ledarskapet av organisationen och tydliggöra vägen framåt. Tillsammans med huvudkontoret ska vi både representera FIG och säkerställa att organisationen drivs framåt mot fastslagen vision.

– Nu ska jag inte sticka under stol med att FIG är en stor organisation med lång historik och tradition. Jag har själv försökt leda en arbetsgrupp med att se över dess organisation och kan väl lugnt konstatera att FIG:s medlemmar inte är så intresserade av förändring. Traditionens makt är stor inom organisationen!

– Jag har arbetat med att stötta FIG:s huvudkontor kring våra årliga konferenser och framför allt arbetat nära kommissionerna. Ett annat fokus som jag har är att få FIG mer engagerat i ett FN-initiativ som heter United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UNGGIM). Detta är ett initiativ för att stärka det internationella samarbetet mellan länder kring geodata och har vuxit i betydelse under de senaste åren.

Det har hittills varit en fantastisk resa att vara med på

Har du något FIG-minne att dela med dig av?

– Oj, det finns naturligtvis jättemånga minnen. Det har hittills varit en fantastisk resa att vara med på. Det som har varit särskilt kul är att redan för tjugo år sedan blev vi ett tight gäng i ungefär samma ålder där vi alla har varit fokuserade på att åstadkomma något bra för FIG och dess medlemmar men samtidigt har vi också velat haft kul tillsammans.

– Kombinationen har varit oerhört viktig. Jag har fortfarande kontakt med många av dessa personer över hela världen. Mitt stoltaste ögonblick är kanske när vi år 2012 startade seminarieserien Reference Frame in Practice. Det är en utbildning på en till två dagar som än i dag genomförs årligen men nu utan min involvering. Det visar att det vi startade upp var viktigt!

Vad betyder organisationen för lantmäterifrågorna i Sverige? 

– FIG är den enda globala lantmäteriorganisationen som existerar. Förutom för våra svenska deltagare att bilda nätverk och få influenser så driver FIG viktiga arbeten som till exempel Cadastre 2034 och Fit for Purpose Land Administration.

– Själv har jag arbetat inom geodesi under stor del av mitt yrkesverksamma liv och det nätverk som jag skapat via FIG har starkt bidragit till min egen utveckling och synsätt kopplat till geodetisk infrastruktur och därmed, mer eller mindre omedvetet, till utvecklingen av den svenska geodetiska infrastrukturen. Jag anser att ju mer du ger i dessa sammanhang desto mer får du tillbaka.

– I dag arbetar jag till stor del med att svensk biståndspolitik inom landfrågor. Förenklat sett, jag är idag enhetschef för Lantmäteriets internationella enhet där vi håller ihop Lantmäteriets tjänsteexport. Med stöd av FIG arbetet är jag övertygad om att vi stärker vår egen tjänsteexport och kan bli en än bättre partner för exempelvis utvecklingen av landfrågor i många av världen.

FIG står i ett vägskäl just nu, ett viktigt vägskäl

Hur ser du på framtidens FIG?

– FIG står i ett vägskäl just nu, ett viktigt vägskäl. Föreningen behöver moderniseras och bli mer förändringsbenäget. Att FIG kan spela stor roll, och inte bara för utvecklingsländer, tycker jag är helt tydligt men behöver lyftas och tydliggöras.

– Vi skulle behöva en ny generation som tar för sig, lite som vi gjorde för tjugo år sedan. En ny generation som tydliggör vägen framåt och som FIG styr mot. Jag tror FIG kan spela en stor roll i att stötta medlemsorganisationerna, och kanske framförallt utvecklingsländerna, i att genomföra och nå det som UNGGIM strävar efter.

– Agenda 2030 borde vara mer i fokus inom FIG. Om inte FIG tar ”rätt” väg så kommer organisationen fortsättningsvis ha ett intresse bland medlemmarna men kanske mer för kunskapsöverföring, kunskapshöjande och nätverkande. Nog så viktigt, men mitt FIG ska vara mer än så.

Avgörande för var jag är i dag, hur jag har utvecklats yrkesmässigt men även som människa

Varför ska unga lantmätare engagera sig i FIG?

– För min del blev engagemanget inom FIG startskottet för det internationella inslaget i min yrkeskarriär, ett inslag som har varit helt avgörande för var jag är i dag, hur jag har utvecklats yrkesmässigt men även som människa. Jag har ett globalt nätverk både vad gäller yrkesmässiga frågor men även privat. Inom FIG skulle jag vilja påstå att det är hyfsat lätt att skapa sig en egen karriär även om fyraårscykel gör att det tar sin tid.

 

Fakta: FIG

Internationell lantmätarorganisation som verkar globalt.

Rymmer alla discipliner inom lantmätaryrket – från fastighetsbildning, fastighetsvärdering till de mer tekniska disciplinerna som geodesi och byggmätning. FIG är också involverad i standardisering och utbildningsfrågor.

FIG är en förkortning av Fédération Internationale des Géomètres och bildades redan 1878 av sju europeiska länder. I dag har organisationen medlemmar i över 120 länder.

Samhällsbyggarna är fullvärdig medlem i FIG och har rösträtt. Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Tekniska Högskola och Högskolan Väst är academic members. Lantmäteriet är affiliate member.

Sverige har traditionellt sett haft en stor och viktig roll inom FIG med stort deltagande på olika nivåer.

 

Fakta: FIG:s organisation

Mikael Lilje har varit engagerad i FIG sedan 1997

Var sekreterare 1998–2002, arbetsgruppsordförande (2002–2009) och ordförande 2010–2013 i kommission 5.

Nu är han vice ordförande (vice president) och invald för perioden 2017–2020. Han har dessutom blivit nominerad för ytterligare en period på posten.

Rådet (council) leds just nu av Rudolf Staiger från Tyskland. Dessutom finns det fyra stycken vice ordföranden. Alla är valda för en fyraårsperiod.

Huvudarbetet sker inom de tio kommissionerna samt Young Surveyors Network. Kommissionerna har vardera en ordförande som också är vald av medlemsorganisationerna.

FIG:s huvudkontor ligger i Köpenhamn. De arbetar med bland annat årliga konferenser, varav Working Week är störst.

2020 ställdes konferensen in. 2021 blir det en virtuell FIG Working Week 21-25 juni.