Ny rapport: Det är vi beredda att offra för ett bättre boende 

0
1167

Stanna kvar i en dålig relation eller låta bli att skaffa barn, vad är egentligen svenskarna beredda att göra för att ha råd med ett bättre boende? Det har Svensk Fastighetsförmedling undersökt i Trendrapporten 2019. Det som toppar listan visar sig vara att avstå från att äga en båt, skippa utlandssemestern samt att köpa billigare mat. 

Svensk Fastighetsförmedling presenterar för sjunde gången sin årliga undersökning Trendrapporten. Den baseras på en riksrepresentativ undersökning från Kantar Sifo där närmare 2 500 svenskarna fått svara på frågor om såväl sin nuvarande som framtida boendesituation. Trendrapporten 2019 visar bland annat vad svenskarna är beredda att göra för att ha råd att bo bättre. Listan toppas av att välja bort båt, följt av att avstå den årliga utlandsresan och att köpa billigare mat. Få är dock beredda på att sälja bilen eller stanna kvar i en dålig relation. 

Vad svenskarna är beredda på att göra för att bo bättre skiljer sig dock åt mellan åldersgrupperna. Hela 18 procent i åldersgruppen 30 till 39 år kan tänka sig att avstå från den årliga utlandsresan, en siffra som är betydligt lägre bland de som är något äldre. Endast 4 procent i åldersgruppen 40 till 49 år är nämligen villiga att göra avkall på sin resa. Det är även i åldrarna 40 till 49 år som flest kan tänka sig att stanna kvar i en dålig relation för att ha råd att bo bättre. I den yngre åldersgruppen 18 till 29 år uppger 11 procent att de kan tänka sig att avstå från att skaffa barn för att kunna uppgradera sitt boende. 

– För dig som planerar att flytta är ett tips att göra en kalkyl över dina levnadskostnader. På det sättet får du en överblick kring hur höga dina boendekostnader kan vara. Därefter kan du börja leta efter en bostad som möter dina önskemål. En annan rekommendation är att kontakta en mäklare för rådgivning som kan ge dig tips och råd kring hur du ska tänka för att nå dina mål för just din bostadsresa, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling. 

Hemmet, en plats för trygghet 

Undersökningen visar också hur svenskarna ser på sin bostad och en klar majoritet ser sitt hem som en trygg plats. 

Det finns dock de som ser det som en nödvändighet eller en investering. Detta skiljer sig dock åt mellan män och kvinnor. Åtta av tio kvinnor uppger att de ser på hemmet som en trygg plats. Endast sex av tio män svarar detsamma. Hela 21 procent av männen menar att de ser på bostaden som en nödvändighet, medan motsvarande siffra bland kvinnorna endast är tio procent. 

Topplista: Det här är vi beredda att göra för att bo bättre 

1. Inte äga båt 

2. Avstå från den årliga utlandssemestern 

3. Köpa billigare mat 

4. Avstå från husdjur 

5. Inte skaffa barn 

Om undersökningen: Trendrapporten 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2 419 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. 

Bilaga 

Vad skulle du kunna tänka dig att göra för att ha råd att bo bättre? Svarsalternativ  Totalt  Man  Kvinna  18–29  30–39  40–49  50–59  64–74 
Inte äga båt  13 %  12 %  13 %  25 %  15 %  11 %  8 %  3 % 
Avstå från den årliga utlandssemestern  10 %  11 %  8 %  12 %  18 %  4 %  6 %  9 % 
Köpa billigare mat  6 %  5 %  8 %  10 %  10 %  7 %  3 %  2 % 
Avstå från husdjur  4 %  6 %  3 %  7 %  6 %  5 %  4 %  1 % 
Inte skaffa barn  4 %  6 %  2 %  11 %  5 %  3 %    1 % 
Sälja bilen  3 %  4 %  2 %  2 %  4 %  3 %  4 %  2 % 
Inte skaffa fler barn  2 %  3 %  2 %  2 %  4 %  3 %  2 %  0 % 
Stanna kvar i en dålig relation  2 %  1 %  2 %    3 %  5 %  1 %  1 % 
Kan inte tänka mig ett bättre boende  29 %  26 %  33 %  7 %  14 %  28 %  43 %  53 % 
Annat  7 %  8 %  7 %  6 %  8 %  12 %  5 %  8 % 
Vet ej  20 %  19 %  21 %  20 %  14 %  18 %  24 %  19 % 

 

Photo by Matthew Henry on Unsplash