Ny rapport: IVA vill att delning av lokaler blir norm

0
1547

Delning av ytor och befintliga kontorslokaler är nödvändigt i ett hållbart samhälle. Det enligt den nya rapporten från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA); Lokaldelning som norm.

– Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. I framtidens cirkulära byggande måste vi dela på resurserna bättre, säger Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan och ordförande i arbetet bakom IVA-rapporten Lokaldelning som norm.

IVA med företrädare för delprojektet Lokaler, rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk som kan främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att: 

  • Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
  • Modernisera Hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar.
  • Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.

Arbetet har skett inom ramen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

– Projektets vision är att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle, säger Caroline Ankarcrona, projektledare på IVA.

 

Foto: S O C I A L . C U T/ Unsplash