Ny rapport visar: Även låginkomsttagare har råd med nyproduktion

0
1335

Den 12 december lanseras Fores rapport “Det finns nyproduktion som även hushåll med låga inkomster har råd med”. Rapporten, som är skriven av Jan Berg och Hans Lind slår hål på det vanligt förekommande argumentet att låginkomsttagare inte har råd med nyproducerade bostäder.

Ett återkommande argument i den svenska bostadsdebatten är att bostadsbristen inte går att bygga bort då låginkomsttagare inte har råd med nyproduktion. Till skillnad från tidigare forskning visar rapporten “Det finns nyproduktion som även hushåll med låga inkomster har råd med” att problemet inte ligger i hushållens inkomster och bidrag, utan i fastighetsägarnas höga krav, bankernas regler vid låntagning och bristande samarbete mellan kommunerna och de företag som kan bygga billigare bostäder.

– Hushållen har ekonomisk kapacitet att klara hyran, men fastighetsägaren ställer ibland högre krav än vad som behövs för att klara hyra och övriga levnadsomkostnader. Detsamma gäller långivarna – med bunden ränta över längre tid kan bankerna släppa dagens krav att hushållen ska klara mycket högre ränta i framtiden, säger Hans Lind, rapportförfattare och professor i fastighetsekonomi.

Ytterligare ett hinder som rapporten tar upp är kommunernas bristande samarbete med bolag som kan bygga billigare bostäder.

– Det positiva i sammanhanget är att dessa hinder går att göra något åt, utan höjda bidrag och subventioner. Bostadsbristen försvinner inte enbart av att det byggs billigare bostäder i externa lägen, men ett sådant byggande är en viktig pusselbit, säger Jan Berg, rapportförfattare och civilingenjör.

Rapporten  finns att läsa online här.

Photo by Brandon Griggs on Unsplash