Nystartade Vardag arkitekter vill förtydliga ansvaret att ge form till vardagens alla rum

0
3619
Fotograf: Sara Burman, Ateljé Uggla 

Vardag arkitekters tre delägare; Anna Rex, Veronika Borg och Sanna Taune har olika bakgrund och kompetens men samma engagemang för arkitekturens betydelse i vardagen. Vardag är en utveckling av Arx arkitekter och har en bred kunskapsbas från kommunal planering, konceptuell gestaltning och genomförande av byggprojekt. Det skapar goda förutsättningar för att rätt beslut tas i rätt tid, att rätt nivå ritas i rätt skede och att god förståelse erbjuds för samspelet mellan marknadens villkor, den kommunala planeringen och projektgenomförande. 

Rådgivning och skisser i tidiga skeden kräver erfarenhet av projektering för att säkerställa genomförbarheten av en projektidé”, säger Sanna Taune. 

Vardag arkitekter möter den växande efterfrågan på hjälp i den snåriga plan-, bygg- och genomförandeprocessen. 

Jag upplever ett stort behov, från både privata byggaktörer och kommuner av en arkitekt som är både en god arkitekturpedagog och kommunikatör”, säger Veronika Borg. “Utifrån våra erfarenheter av kommunalt arbete hjälper vi till med tävlingsprogram, navigerar i planprocessen och medlar mellan olika aktörer.” 

Vi ger form åt gränssnitten där det mellanmänskliga mötet uppstår – mellan ute och inne, kultur och natur, mellan rum och i mellanrum. Arkitektur för livet “, säger Anna Rex. 

Kort om oss: Veronika Borg har senast arbetat på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm där hon bland annat har ansvarat för planprogrammet för Stora Sköndal med ca 4 000 nya bostäder. Dessförinnan har hon i många år arbetat som landskapsarkitekt och chef på Grontmij. Sanna Taune har en bakgrund från Kjellander Sjöberg, Reflex arkitekter och Hermansson Hiller Lundberg. Hon har gedigen erfarenhet av såväl tidiga skeden som projektering av bostäder, förskolor, kontor och olika typer av offentliga och kommersiella lokaler. Anna Rex har bland annat varit affärsområdeschef för Urban design på Arkitema Sverige och arbetat som områdesstrateg på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

Vardag arkitekter grundades våren 2018 som Arx arkitekter. Kontoret leds av en tvärkompetent trio; Anna Rex, arkitekt och stadsplanerare, Veronika Borg, landskapsarkitekt och stadsplanerare och Sanna Taune, arkitekt.