Problemområdet som blev tryggt

0
1526

För två decennier sedan var Gårdsten ett av Sveriges sex mest nergångna områden med en hög andel brott och arbetslöshet.

I dag står göteborgarna i kö för att få bo här.

Förklaringen? Hårt och envist arbete i nära samarbete med de boende.

Miljonprogramsområdet Gårdsten utanför Göteborg pekades länge ut som ett av landets mest problemfyllda och kriminella områden. Nu håller den stämpeln på att tvättas bort – på riktigt. I dag finns här en framtidstro och i mars lyftes området bort från Polisens ”svarta lista” över särskilt utsatta områden. Ingen har någonsin lyckats med det tidigare.

Det är ett kvitto på att det faktiskt går att jobba sig upp och ut ur utanförskap.

– Det känns fantastiskt! För oss och för de boende, men också för Sverige. Det visar ju att det finns ett ljus i tunneln och att det är möjligt, säger Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder.

Delaktighet en nyckel

Michael Pirosanto har varit med längs hela vägen i arbetet med att förändra Gårdsten. Omvandlingen började 1997.På den tiden såg det minst sagt dystert ut i Gårdsten. Det var ett socialt eftersatt och utsatt område med hög arbetslöshet och kriminalitet. Det var en plats där ingen ville vara, boende var rädda och flyttade. Som mest stod hela 823 av de då 2 229 lägenheterna tomma.

– Den grundläggande nyckeln för att skapa förändring har varit samarbetet med de boende. Vi har skapat en tillit till varandra, säger Michael Pirosanto.

– Bland annat placerade vi Gårdstensbostäders huvudkontor mitt i området. Om man ska skapa en dialog och bygga förtroenden funkar det inte att sitta i centrala Göteborg, 13 kilometer bort. Man måste vara närvarande.

För att skapa delaktighet är också sex av åtta ledamöter i styrelsen hyresgäster. Det innebär att de både har inflytande och ansvar i det långsiktiga arbetet med att förändra området.

– Vi har också en platt organisation där våra medarbetare har löpande kontakt med de boende. På så vis får vi hela tiden input och feedback på det vi gör. Vi arrangerar också många olika aktiviteter i området – fotbollsskola, fritidsklubb, läxhjälp, seniorträffar, segling, löpning, zumba och mycket annat.

3 000 arbetstillfällen

Det sociala ansvarstagandet är en självklarhet – inte bara för att stärka granngemenskapen, utan även för tilliten mellan medarbetarna på Gårdstensbostäder och de boende.

En viktig del av det sociala arbetet och integrationen är att skapa olika arbetsmarknadsåtgärder. Genom att samarbeta med näringslivet och göra sociala upphandlingar, där Gårdstensbostäder kräver att entreprenören ska anställa arbetslösa, har bolaget skapat totalt över 3 000 arbetstillfällen och på så vis hjälpt hyresgäster att få in en fot i arbetslivet.

– Vi förmedlar också sommarjobb till ungdomar. Vi har själva 120 sommarjobbare i en organisation med 32 anställda. Några av dem jobbar sedan vidare efter sommaren och får då en bra grund för att gå vidare i arbetslivet. Jobb och egenförsörjning är grundläggande för människors självkänsla, säger Michael Pirosanto.

Problemen med kriminalitet och otrygghet har fastighetsbolaget också tagit på allvar. 2002 startades Trygghetsgruppen i Gårdsten med sex heltidsanställda trygghetsvärdar som finns på plats 365 dagar om året, kvällar och helger.

– Trygghetsgruppens arbete är en viktig nyckel till att trivseln och tryggheten i området har ökat och att kurvan över brottslighet pekar brant nedåt. Mellan 1997 och 2018 minskade antalet anmälda brott per 1 000 invånare med nästan två tredjedelar, från 180 till 63 anmälda brott. Gruppens arbete nära de boende ökar också förtroendet mellan oss.

Även den fysiska förnyelsen i området har varit viktig och Gårdstensbostäder har löpande renoverat det eftersatta området. Men för att undvika hyreshöjningar har det gjorts genom så kallad ”varsam renovering” och delad entreprenad med större byggherreinflytande.

– Det är viktigt att hålla nere hyrorna så att hyresgästerna klarar av att betala själva. Det är viktigt för självkänslan.

Även företagsekonomiskt lönsamt

Det långsiktiga arbetet på flera fronter i Gårdsten har sakta men säkert givit resultat. Väldigt goda och tydliga resultat dessutom. De socioekonomiska vinsterna är uppenbara – minskad brottlighet, ökad trygghet och lägre arbetslöshet är kanske de mest uppenbara.

Gårdsten har kort och gott förvandlats från ett område där ingen vill vara till ett område där många vill vara.

– För drygt 20 år sedan stod 823 av de då 2 229 lägenheterna tomma. 2002 förvärvade vi 734 privata hyreslägenheter och har i dag 2 751 lägenheter och inte en enda står tom. Tvärtom. Det står 1 000 personer i kö för varje lägenhet som sägs upp, så efterfrågan är stor, säger Michael Pirosanto.

Antalet invånare i hela Gårdsten har ökat från 5 900 till cirka 9 500. Och 2025 ska det antalet vara cirka 13 000 eftersom det nu byggs totalt 1 500 fler bostäder i blandade boendeformer.

Även antalet uthyrda lokaler har ökat från 8 till 50. Och under två decennier har också balansen mellan hyresrätter och bostadsrätter jämnats ut, från 85 procent kommunala hyresrätter till dagens 80 procent. 2025 kommer andelen hyresrätter vara ca 65 procent.

– Den goda spiralen är med andra ord ett faktum och i dag är Gårdsten även en företagsekonomiskt lönsam affär. Fastighetsvärdet i området har ökat enormt – från 150 till 1 843 miljarder kronor sedan 1997.

Ingen ”rocket science”

Och framtiden ser ljus ut.

– Gårdsten är rena byggarbetsplatsen i dag med nio olika byggare i både pågående och färdiga byggprojekt. Byggarna står i kö för att få bygga här och så såg det definitivt inte ut för 20 år sedan, säger Michael Pirosanto.

– Vi bygger bostäder, såväl villor som bostadsrätter och hyresrätter. Det innebär att vi utökar underlaget för service och butiker i centrum. Äntligen har vi fått hit en vårdcentral, ett apotek är på gång och vi bygger en separat restaurangbyggnad och kontor.

Det som återstår nu är att jobba med att förbättra skolan. Hälften av de som går ut nian i Gårdstensskolan har underkänt i något basämne och 18 rektorer har passerat under 21 år.

– Det är klart att det är ett misslyckande! Skolan är en viktig faktor för att ge barnen förutsättningar att gå vidare i livet.

Så det vill Michael Pirosanto och hans medarbetare ändra på.

– Självklart. Det handlar inte om ”rocket science” utan om hårt och envist arbete. Våra medarbetare är otroligt engagerade och jobbar väldigt medvetet tillsammans med de boende. Och det kommer vi fortsätta med.

 

Text: Pia Runfors

 

Gårdstenssiffror

Siffrorna talar sitt tydliga språk i Gårdsten. På två decennier har:

  • antalet anmälda brott per 1 000 invånare minskat med nästan två tredjedelar, från 180 till 63.
  • man skapat över 3 000 arbetstillfallen.
  • antal bostäder har ökat från 3 095 till 3 417 och antalet invånare gått frän 5 900 till cirka 9 500.
  • antalet tomma lägenheter minskat från 823 till 0.
  • antalet uthyrda lokaler ökat från 8 till 50.
  • fastighetsvärdet i området ökat från 150 till 1,843 miljarder kronor

 

Polisens lista över utsatta områden

  • Polisen kartlägger de mest utsatta områdena i Sverige och sammanställer detta i en rapport, inklusive en lista där man delar in områdena i tre grader av utsatthet – särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden.
  • Syftet är att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i landets utsatta områden.
  • Sedan Gårdsten togs bort från kategorin ”särskilt utsatt område” har Sverige gått från 23 till 22 sådana områden.

Fakta om Gårdstensbostäder
Gårdstensbostäder ingår i Framtidenkoncernen som ägs av Göteborgs Stad.
Äger 2 751 kommunala hyresrätter vilket motsvarar 80 % av alla bostäder i Gårdsten
Övrig bebyggelse – bostadsrätter i flerfamiljshus och radhus, äganderätt som fristående och radhus samt hyresrätter i stiftelseform.

Photo by CHU TAI on Unsplash