Så kan certifieringar främja hållbart byggande

0
814

Dokumenterat hållbart byggnader ger fördelar för miljön, användare och byggherrar. I ett online-tema fokuserar Troldtekt AB på fördelarna med certifieringar för hållbart byggande. Här finns intervjuer med experter från Henning Larsen Architects och Ramboll, inspiration från hållbart byggande i norra Europa – och det senaste om Troldtekts bidrag till de ledande certifieringarna.

90 procent av de nästan 400 tillfrågade fastighets- och byggnadsexperterna i Norden anser att hållbarhet är nödvändigt för att göra ett projekt framgångsrikt. Det visar ingenjörsföretaget Rambolls Sustainable Buildings Market Study från 2019. Undersökningen visar också att hållbara byggnader i genomsnitt har 6–10 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde, och 5–10 procent lägre driftkostnader.

Certifieringar som Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED, WELL och Svanen gör det enklare att utveckla hållbara byggnader med utmärkt kvalitet. Såhär säger Martha Lewis, arkitekt och Head of Materials på Henning Larsen Architects i Danmark:

– Som arkitekter får vi chans att skapa byggnader eller områden med optimala ramar för de människor som ska använda dem, eftersom vi som en del av en certifiering ska förhålla oss till en rad parametrar på ett grundligt sätt. Det kan handla om allt från tillgänglighet till detaljer som fogmassa utan farliga ämnen. Det finns ett stort fokus på små och stora hållbara åtgärder när man certifierar en byggnad.

Troldtekt påverkar positivt

Intervjun med Martha Lewis är en del av ett nytt online-tema på www.troldtekt.se. I artiklarna beskrivs fördelar och möjligheter inom de hållbara certifieringarna.

Troldtekts akustiklösningar väger positivt när en byggnad ska certifieras. Akustikplattorna är tillverkande i 100 procent naturmaterial och består av cement och trä. Produkterna från Troldtekt är certifierade på silvernivå för Cradle to Cradle.

– Tanken är att produkter och avfall ska ingå i ett kretslopp och där skapa värde på nytt. Det kan våra akustikplattor göra på flera sätt. Bland annat som kompost och genom att restprodukter återanvänds i cementproduktionen. Vi arbetar hela tiden med nya hållbara mål, berättar Peer Leth, som är administrativ chef på Troldtekt.

Grundligt dokumenterade av Ramboll

Tillsammans med Ramboll har Troldtekt dokumenterat hur akustiklösningarna bidrar på ett positivt sätt till de olika kriterierna i följande certifieringar: Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED – och nu även WELL och Svanen. Dessutom tillkommer dokumentation för Troldtekts bidrag till DGNB-certifieringen, som sällan används i Sverige, men som är vanligt förekommande i Danmark och DGNB-certifieringens hemland, Tyskland.

Ramboll har i praktiken arbetat fram dokumenteringspaket som är till hjälp när en rådgivare ska värdera Troldtekts bidrag till de gällande systemen. Just dokumentation är viktigt, framhäver Martha Lewis.

– Det är enklare att välja material om producenterna av byggvaror arbetar målinriktat med transparens, och när de upplyser om när de inte kan möta dina önskemål. Ett nyckelord för hållbart byggande är transparens. Det gör det mycket enklare för oss som rådgivare, men det är också viktigt för byggherrarna, så att de vet vad deras byggnader består av. 

Eminent kontorsbyggnad och hållbart laboratorium

I det nya online-temat finns en inspirationstur bland nordeuropeiska byggnader som sätter nya standarder för hållbarhet. Gemensamt är att Troldtekt har bidragit till certifieringarna.

I listan finns bland annat förskolan Regnskoven, som är en av Danmarks första Svanenmärkta byggen. Även kontorsbyggnaden Eminent i Malmö(har certifieringarna WELL och Miljöbyggnad) samt den gröna, liberala tankesmedjan Fores i Stockholmär en del av temat.

Äntligen kan läsarna få uppleva det ”levande laboratoriet” för Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial, C2C LAB, som just har öppnat i Berlin.