Sveriges Bostadsrättsrapport 2019: Trenderna som kan påverka vårt boende 2020 

0
1282

Uppkopplade bostäder, delningsekonomi och nya lagar. Decennieskiftet närmar sig med stormsteg – men vilka trender kommer att påverka vårt boende 2020? SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB listar de viktigaste förändringarna som bostadsrättsägare bör hålla koll på under det kommande året. 

EU-direktivet om individuell mätning och debitering (IMD) av värme och vatten i flerbostadshus kommer att träda i laga kraft under 2021. Något som innebär att många av landets bostadsrättsföreningar kommer att få ägna det kommande året till förberedelser. 

– Arbetet med IMD är i dagsläget omdiskuterat då Boverket inte klargjort hur det rent praktiskt ska gå till. För bostadsrättsföreningar med en förbrukning på över 200 kwh/kvadratmeter och år kommer mätutrustning att behöva installeras. Dock kan undantag medges om investeringen inte är försvarbar gentemot potentiellt minskad energiförbrukning och kostnad, säger David Jost, Gruppchef Projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

– IMD tillämpas på sätt och vis redan bland flera bostadsrättsföreningar t.ex. hos dem med ett gemensamt elabonnemang där den faktiska förbrukningen redan idag debiteras ut till respektive medlem och t.ex. vid laddstolpar, där boende debiteras efter användning. Laddstolpar tillsammans med solceller kommer fortsätta att växa och bli allt vanligare bland bostadsrättsföreningar. Användningen av energialstrande byggnadsmaterial. T.ex. fönster och takpannor med inbyggda solenergifunktioner för att bidra till ett klimatneutralt boende kommer också bli allt vanligare, säger David Jost, Gruppchef Projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Även på den digitala sidan kommer det att ske förändringar under året som kan påverka landets bostadsrättsägare. Utvecklingen av 5G gör att uppkopplade bostäder kommer att bli allt mer vanligt i framtiden. Något som under de senaste åren redan börjat tillämpas bland kontorsfastigheter där luft och värme styrs via sensorer och data. 

– För flerfamiljshus kommer det att dröja lite innan de blir fullt så uppkopplade som kontorsfastigheter. Det är ofta en lång process som är kostsam, vilket är svårt för gemene man att implementera. Däremot kommer smarta lås – som är en uppkopplad produkt att bli desto vanligare under 2020. I samband med 5G kan denna funktion dessutom bli ännu säkrare. Med ett snabbt nätverk minimeras risker som kan uppstå med uppkopplade prylar och användare kan smidigt och enkelt ha koll på sin bostad när de inte är hemma, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Trender bostadsrättsföreningar och bostadsrättsägare kommer stöta på under 20-talet: 

– Större efterfrågan av ”självförvaltande” hus med inbyggda sensorer som automatiskt agerar när något är fel, beställer service och underhåll vid behov. Dessa sensorer kommer också att användas för att skapa trygga och bekväma boenden som enkelt kan anpassas efter den boendes behov och livssituation. 

– Flexibla hus där boendeytan enkelt kan justeras och en större andel gemensamma ytor kan användas. På så sätt behöver inte lika många utrymmen stå tomma. 

– 3D skrivare för reservdelar och förbrukningsvaror. 

– Delningsekonomi kommer att utvecklas såväl globalt som lokalt och vi kommer se fler initiativ utan krav på ekonomisk vinning. 

– Leveranser till och från boendet kommer att i större omfattning ske på nattetid med hjälp av drönare eller andra automatiserade transportmedel. 

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 

Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna mellan 18 och 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv. Undersökningen genomfördes under januari 2019 i form av en webbenkät. 

 

Photo by Dane Deaner on Unsplash