Joanna Messmer: Att navigera framåt med AI

0
360
Joanna Messmer, vd Samhällsbyggarna om AI
Foto: Stefan Bladh/Canva

Den framväxande kraften inom artificiell intelligens står redo att förändra samhällsbyggnadsbranschen. För oss samhällsbyggare är det avgörande att omfamna denna teknologiska utveckling med öppna armar, samtidigt som vi noggrant ska överväga dessa konsekvenser och potentiella farhågor.

Själv är jag absolut ingen expert i frågan om AI, utan snarare en lekman som sakta följer med i trenden och lär av dem som ligger lite längre fram. Detta innebär såklart att jag har en viss skepsis som följer mig kopplat till detta ämne. Ändå ser jag med en positiv inställning på den potentiella utvecklingen och förändringen som kan gynna vår bransch.

Det är tydligt att AI har potentialen att omforma hur vi planerar, bygger och underhåller våra städer. Med ökad precision och effektivitet kan AI bidra till att optimera processer och förbättra beslutsfattande. Det kan förändra våra designprocesser, förbättra byggplanering och minska tidskrävande uppgifter genom automatisering. Detta innebär inte bara ökad produktivitet utan också möjligheten att skapa smartare och mer hållbara städer. Här har vi en förändring som vi samhällsbyggare bör vara öppna för att utforska och utnyttja till vår fördel.

”Nu är tiden att ta steg framåt och omfamna den digitala revolutionen med ödmjukhet för att bygga en mer hållbar och effektiv framtid för alla” 

Men samtidigt som vi ska omfamna denna teknologiska utveckling måste vi vara medvetna om de farhågor och risker som är förknippade med detta. Frågor om dataskydd, integritet och potentiell arbetslöshet både för att AI kanske tar över våra jobb men också för de som har svårt att anpassa sig till den nya teknologin. Dessa frågor är verkliga bekymmer som vi inte kan ignorera. Det är därför avgörande att vi har ett försiktigt och ansvarsfullt tillvägagångssätt när vi integrerar AI i vår bransch.

Inom vår förening måste vi fortsätta att främja utbildning och kunskap om AI, samtidigt som vi bör bidra till att etiska riktlinjer och normer för dess användning upprättas. Vi bör vara öppna för att lära av experter inom området och vara beredda att anpassa oss till de förändringar som den digitala eran för med sig. Vi behöver följa med på resan och verka för utbildningsinitiativ som främjar kunskap och förståelse för AI och dess tillämpningar inom samhällsbyggnad. Genom att erbjuda kurser, seminarier och workshops kan vi säkerställa att våra medlemmar är rustade med de färdigheter och kunskaper som krävs för att omfamna och navigera i den digitala eran.

I slutändan handlar det om att finna en balans mellan att omfamna förändringen och vara medvetna om dess potentiella risker. AI är en kraftfull verktygslåda som har potentialen att omforma samhällsbyggnadsbranschen. Genom att balansera dess fördelar med en medvetenhet om dess farhågor och genom att investera i utbildning och etik, kan vi säkerställa att vi står redo att möta de utmaningar och möjligheter som den digitala framtiden har att erbjuda.

Nu är tiden att ta steg framåt och omfamna den digitala revolutionen med ödmjukhet för att bygga en mer hållbar och effektiv framtid för alla och navigera framåt i denna nya era.

Joanna Messmer
Joanna Messmer
Vd Samhällsbyggarna