Joanna Messmer: Vår roll i en orolig värld

0
571

I en värld där oroligheter och konflikter tyvärr fortsätter att kasta sina långa skuggor, är det lätt att känna sig överväldigad och maktlös inför de utmaningar som vi står inför. Men i dessa tider av osäkerhet och instabilitet är det viktigt att vi samhällsbyggare tar konkreta steg för att skapa en tryggare omvärld. Genom att fokusera på specifika åtgärder och samarbetsinitiativ kan vi aktivt påverka och forma vårt samhälle.

Föreningar och andra initiativ för samverkan har alltid varit en stabil grundpelare i samhället, och deras betydelse blir än tydligare när vi möter prövningar. Det är i gemenskapen och det ömsesidiga stödet som vi finner styrkan att hantera utmaningarna framför oss. Som samhällsbyggare har vi en unik möjlighet men också ett ansvar att vara med och forma en ljusare framtid.

”Varje insats, varje ögonblick av medkänsla och varje utsträckt hand för att hjälpa är som en kraftfull motvikt till det som hotar vår värld.”

Föreningar, som vår förening Samhällsbyggarna och andra liknande, representerar platser där människor kan enas, dela idéer och tillsammans arbeta för gemensamma mål. I en tid där världen kan verka splittrad och polariserad, är det i dessa gemenskaper vi finner hoppet och kraften att skapa förändring. Genom att främja öppen dialog, förståelse och samarbete kan vi riva ned murarna av motsättningar och bygga broar för en mer sammanhållen värld. Varje insats, varje ögonblick av medkänsla och varje utsträckt hand för att hjälpa är som en kraftfull motvikt till det som hotar vår värld.

Så låt oss samhällsbyggare fortsätta att vara en källa till inspiration och en drivkraft för förändring. Låt oss vara goda förebilder för de unga framtida samhällsbyggarna som en dag kommer att vara de som bygger och utvecklar vårt samhälle och de som kommer att förvalta vår framtid.

Genom att uppmuntra till öppenhet, inkludering och samarbete kan vi gestalta en framtid där gemenskapen triumferar över splittringen och där ljuset övervinner mörkret.

Jag önskar er alla en fridfull jul och ett år fyllt av positiv för­ändring.

Joanna Messmer
vd Samhällsbyggarna