Återbruk gav förnyad skola

0
1413

Farstavikens skola Kvarnberget utanför Stockholm är ett kvitto på att det går att fördubbla antalet elever på en skola från 1950-talet utan att riva och bygga nytt. Istället togs befintliga byggnader tillvara, byggdes ur och ytskiktrenoverades. Bland annat återbrukades gammalt tegel och äldre fönster renoverades istället för att bytas ut.

Den ursprungliga skolan utmärktes av långa mörka korridorer och dålig anpassning till modern undervisning. I dag möts eleverna istället av ljusa och luftiga ytor för umgänge och dessutom har skolan tillgänglighetsanpassats. Arbetet med att utveckla och projektera om- och tillbyggnaden av skolan gjordes av Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.

Foto: Ahlqvist & Almqvist arkitekter