Förslag på nytt strandskydd

0
1044

En översyn av strandskyddet var en del av januariavtalet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Nu har utredaren Catharina Håkansson Boman lagt fram förslag som innebär att skyddet ska kunna upphävas på vissa håll – och stärkas på andra.

”För att underlätta byggnation föreslår jag att kommuner bör kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet ska kunna hävas i landsbygdsområden. Kommuner kan också välja att peka ut sådana områden i översiktsplanen, där det ska vara enklare att få dispens än med dagens så kallade LIS-områden.”, skriver Håkansson Boman på DN debatt.

Förslaget är att det är kommunerna som ska ha ansvaret för att utreda vilka områden som kan komma i fråga för att upphäva strandskyddet.

I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på byggmark är stor bör strandskyddet stärkas, enligt utredaren. Det gäller också områden med särskild betydelse för djur- och växtlivet.

Med mer tillsyn och ”varsam tillämpning” från kommuner och länssytrelser spår utredaren att miljöpåverkan på grund av lättnaderna blir begränsad.

Naturskyddsföreningen är kritisk till utredningsförslagen.

– Vi har inget emot att det ska bli enklare att bygga på landsbygden och förstår att det kan behövas, men förslaget som ligger på bordet kan få mycket negativa konsekvenser för allmänheten och för miljön, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen till TT.

Centerpartiet välkomnar utredningens förslag.

– Det kommer göra skillnad för förutsättningarna för landsbygden, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för C och och ordförande i miljö och jordbruksutskottet, till TT.