Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) presenterar ny rapport som lyfter utmaningar och möjligheter med den gröna omställningen

0
1505

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Innovation i skogsnäringen sin slutrapport. I rapporten belyser IVA den viktiga roll skogen kan spela i framtidens bioekonomi men efterfrågar samtidigt ett ökat samspel mellan skogsnäring, akademi och politik.

Behovet att ställa om mot minskad klimat- och miljöpåverkan i världen har blivit brännande. Svensk skogsnäring har unika möjligheter att bidra och samtidigt stärka ekonomin och konkurrenskraften.

– Skogen har fantastisk potential att ta en större del i den framtida ekonomin men det krävs en ökad samverkan mellan skogsnäring, akademi och politik. Mycket positivt händer men det krävs fortsatt fokus på frågan, säger Olof Persson, styrgruppsordförande för Innovation i skogsnäringen.

Bland projektets rekommendationer är ett ökat värdeskapande i skogsindustrin där svensk skogsindustri i större utsträckning utnyttjar perspektiv kring värdekedjor och ekosystem för att utveckla såväl befintliga som helt nya produkter. Att utveckla nya produkter kräver också att skogsindustrin investerar en större andel av omsättningen i forskning och utveckling än dagens nivåer.

– För att utveckla nya material och produkter av skog krävs mer investeringar och ett forskningssystem som främjar samverkan och möjliggör långsiktighet. Gemensamma satsningar är väsentliga för att bana väg för forskningsgenombrott, säger Tuula Teeri, vd, IVA.

Projektet efterfrågar därutöver en ökad andel trä i byggandet, eftersom det är en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärder man kan införa, i synnerhet för byggnader högre än tre våningar. Trä i byggandet bidrar också till samhällsutvecklingen genom fler bostäder samt sysselsättning i glesbygd.

– Skogen kan också motverka klimateffekten av bostadsbyggandet, men även här krävs åtgärder från både skogsnäring och politik, på både kommunal och nationell nivå. Utvecklingen går för långsamt, säger Hampus Lindh, huvudprojektledare för Innovation i skogsnäringen.

IVA-projektet Innovation i skogsnäringen har i över två år arbetat med att identifiera hur den svenska skogsnäringen kan utvecklas för att behålla och förstärka sin världsledande position. Bland annat har projektet sökt visa hur skogen kan användas på bästa sätt för en utveckling mot lägre klimatpåverkan.

Ladda hem rapporten här: https://www.iva.se/publicerat/slutrapport-fran-projektet-innovation-i-skogsnaringen/

Läs mer om projektet: https://www.iva.se/projekt/innovation-i-skogsnaringen/