Ny rapport: Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

0
826

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder. Trenden är tydlig – Archus Development har de senaste åren jobbat fram en speciell process som framgångsrikt tillämpats i flera kommuner.

-I stort sett alla kommuner i landet har utslitna skolor. Dessutom börjar kommunhus, badhus, äldreboenden och andra offentliga byggnader nå gränsen där det är billigare att bygga nytt än att renovera. Men det är dyra investeringar, ofta handlar det om flera miljarder, därför tittar allt fler kommuner på möjligheten att externfinansiera sina byggnader, säger Michael Larsson, VD för Archus Development.
För att få en upphandlingsprocess som harmoniserar med marknaden och lockar så många investerare med rätt förutsättningar och kapital som möjligt, har Archus Development arbetat fram en process som tillämpats i flera kommuner.

-Trenden är att söka kompetensen externt för att få tillgång till erfarenhet och kontaktnät på marknaden. Vår dialogprocess utgår från kommunernas behov och förutsättningar. Utifrån det söker vi rätt partners för projektet och förhandlar fram en optimal lösning, säger Michael Larsson.

Ofta landar processen i att en stark investerare bygger äldreboendet, kulturhuset, skolan eller kommunhuset och kommunen tecknar ett långsiktigt hyresavtal. För kommunen innebär det att risken fördelas och sårbarheten minskar eftersom hyresförhållandet har en längre reaktionstid innan till exempel en räntehöjning slår igenom fullt ut.

-I samband med ett sådant här omtag väljer många kommuner även att låta en extern part analysera hur marken kan användas på bästa sätt. Ofta ligger kommunala byggnader på stora tomter i attraktiva områden, vilket gör att en del av marken kan användas till bostäder. På så sätt blir affären att bygga den kommunala byggnaden ännu mer attraktiv för en extern finansiär, säger Michael Larsson.

Läs hela rapporten här!