Parkeringsplats omvandlas till växtinstallation – ett inlägg i debatten om grönskans betydelse

0
1661

Betydelsen av grönska i våra städer har visat sig extra tydligt i dessa tider då människor återupptäckt de nära gröna platserna. I Sverige har vi idag ca 300 kvadratmeter allmänt tillgänglig grönyta per person att röra oss på, och i storstadsområdena betydligt mindre. Med växtinstallationen Infield av konstnären Linda Tegg, som motsvarar samma yta, vill ArkDes Think Tank, få fler både inom branschen och allmänheten att ifrågasätta varför grönskan ofta byggs bort eller kommer in sist i stadsplaneringen, och lyfta värdet av det gröna.

Inom stadsplanering pratas det just nu mycket om så kallade ekosystemtjänster, ett begrepp som används för att beskriva de tjänster naturen erbjuder i form av till exempel väderskydd, luftrening, pollinering och psykiskt välbefinnande. Helt enkelt de värden det gröna tillför stadens rum och för de som vistas där. Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Bara en mycket liten del av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag. Blomstrande ängar försvinner på grund av att jordbruket förändras och att slåtter och bete upphör. När ängarna blir färre försvinner också många sorters blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar och andra insekter.

I sommar kan besökare uppleva konstnären Linda Teggs installation Infield på Exercisplan utanför ArkDes på Skeppsholmen. Konstverket ger besökarna möjlighet att uppleva ängsmark med drygt 60 olika svenska arter. Genom Infield vill Tegg utforska förhållandet mellan människor och natur. Växterna är valda i samarbete med Stockholms universitet.

”Infield är ett verk som ställer viktiga frågor om framtidens offentliga platser och det gröna i staden, i en tid då frågan inte kunde vara mer relevant. Den ställer också frågor hur vi i stadsplanering kan arbeta med naturen istället för mot den”, säger Linda Kummel, chef på ArkDes Think tank.

”Linda Tegg är en australisk konstnär som arbetar med att omdefiniera hur vi människor förhåller oss till vår omvärld. I hennes installationer förenas växter, djur, bilder och den byggda miljön för att bilda nya, intima relationer med varandra. Vi bjöd in Linda Tegg som en del av ArkDes Think Tank, en del av museet som arbetar med politiken för gestaltad livsmiljö och med hållbar stadsutveckling, för att skapa ett platsspecifikt verk utifrån de utmaningar Sverige står inför just nu. Vi är glada att kunna erbjuda den här utomhusupplevelsen i dessa tider”, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

Installationen går att besöka dygnet runt fram till den 27 september.


ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.