Regeringen satsar miljoner på ökad sjöfart

0
1003

Regeringen har beslutat att satsa 150 miljoner på att förflytta transporter av gods från väg till sjöfart. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart, kan koldioxidutsläppen halveras. I Sverige transporteras i dag tre procent av inrikes transporter med sjöfart. I Europa står närsjöfarten för 40 procent av godstransporterna.

 

Text: Linnea Hedberg