Så håller du koll på föreningens årsredovisning

0
1187

Snart börjar det bli dags för många av landets bostadsrättsföreningar att hålla sina årliga stämmor. Årsredovisningar ska produceras och resultat redovisas för. Oavsett om du är på jakt efter en bostadsrätt eller redan medlem är det bra att hålla koll på föreningens ekonomi. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB redogör för årsredovisningens viktigaste delar och hur du tolkar dessa.

Årsredovisningen är ett bra medel för att se över föreningens ekonomi och stabilitet. Men vad är viktigt att hålla koll på för att få en tydlig överblick? Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter. Förvaltningsberättelsen ger en översikt kring utvecklingen av föreningens verksamhet och resultat. I resultaträkningen återges hur kostnader och intäkter skiljer sig från föregående år och i balansräkningen vilka tillgångar och skulder som föreningen har.

– En av de viktigaste delarna att undersöka i en årsredovisning är förändring av likvida medel, vilket återfinns i förvaltningsberättelsen, det summerande resultatet och balansräkningen. Det är här läsaren behöver göra en övergripande analys och kontrollera varför kassaflödet ser ut som det gör. Jämför nuläge med tidigare år när det kommer till skillnader i kostnader och utgifter samt hur mycket pengar som finns i kassan. Om något sticker ut bör en förklaring finnas i förvaltningsberättelsen, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Det är även bra att se över noten som hanterar föreningens belåning. Noterna längst bak i årsredovisningen visar var intäkter kommer från och hur föreningen hanterar utgifter. Se över hur stora lån föreningen har och till vilken ränta. Slå gärna ett extra öga på föreningens belåning per kvadratmeter. Om belåningen sträcker sig upp till 10 000 kronor/kvm kan det finnas anledning till att ifrågasätta föreningens stabilitet. En belåning som ligger på runt 5 000 kronor/kvm anses vara normalt.

Se helheten – inte en del

Trots vikten av att se över enskilda delar i en årsredovisning är det helheten som är viktigast. Ett vanligt misstag är att uteslutande undersöka delen i årsredovisningen som redovisar årets resultat för att se om föreningen gått plus eller minus.

– Väldigt många föreningar redovisar minusresultat på sista raden i resultatredovisningen. Något som inte alls behöver betyda att föreningen är instabil. Det viktigaste är att förstå varför en förening visar ett minusresultat, vilket tydligt bör redovisas av föreningen i förvaltningsberättelsen. Är det minusresultat på grund av underhåll i fastigheten? Leta efter en förklaring till siffornas bakgrund och undersök om föreningen har en tydlig underhållsplan, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Ytterligare delar att hålla utkik efter i föreningens årsredovisning:

Underhållsplan och flerårsbudget
Genom en tydlig underhållsplan kan föreningen förutse och planera för kommande underhåll utan att detta påverkar avgiften. Det kan även vara bra att undersöka om föreningen har en plan för hur de sparar för såväl planerade som oväntade underhåll.

Är föreningen äkta eller oäkta
Att ha koll på om föreningen är äkta eller oäkta är viktigt när det kommer till vinstskatten på en bostadsrätt. Vid försäljning av en bostadsrätt i en oäkta förening tillkommer skatt på reavinsten, och det finns inte möjlighet till uppskov. Vid försäljning av en bostadsrätt i en äkta förening finns möjlighet att via uppskov skjuta upp skatten om hela vinstbeloppet läggs in i en ny bostadsrätt.

Avgiften
Är månadsavgiften hög eller låg? En hög avgift behöver inte nödvändigtvis betyda att föreningen har dålig ekonomi. Det kan handla om att föreningen sparar till en buffert för exempelvis underhåll som ingår i den bestämda underhållsplanen. Granska även föreningens lån för att undersöka anledningen bakom en eventuell hög avgift.

För ytterligare information kontakta:
Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 08-544 109 80
E-post: markus.palsson@sbc.se

 

Foto: Cytonn Photography / Unsplash