Säkrare cykla i grupp än ensam

0
1370

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har studerat hur vi har förändrat vårt sätt att använda cykeln förändras genom åren och hur cyklisters skaderisk påverkas av cykelflöden och trafikmiljön.

– Resultaten visar att cykelflödet har betydelse för cyklisters skaderisk, vilket också stödjs av tidigare forskning. När det är fler som är ute och cyklar på en viss sträcka, minskar risken att skadas i såväl singelolyckor som kollision med motorfordon, säger Jenny Eriksson, utredare på VTI.

 

Text: Linnea Hedberg