Sex byggaktörer får klartecken att bygga socialt hållbart i Skärholmen

0
2047
Mälaräng (mellan Bredäng och Vårberg) är ett av femton pågående projekt inom Fokus Skärholmen - Stockholm stads profilprojekt för social hållbarhet.

Cirka 30 byggaktörer har jämförts på kriterier om bland annat social hållbarhet och nu tilldelas sex markanvisningar inom tre planområden i Fokus Skärholmen.

– Vi har fått in många väl genomarbetade ansökningar och spännande idéer och exempel på hur byggaktörerna kan bidra med sysselsättning till unga i stadsdelen genom praktikplatser, sommarjobb och även anställningar, säger Louise Bill, projektledare. 

Utvärderingen av 29 byggaktörers ansökningar om markanvisning i Fokus Skärholmen är nu klar. Ansökningarna har utvärderats utifrån fyra kriterier där social hållbarhet är ett av de viktigaste. Förslag på ökad social hållbarhet kopplad till lokala behov i Skärholmen har presenterats av byggaktörerna. Genom referensprojekt har byggaktörerna också visat vilka stadsbyggnadskvalitéer som ska tillföras platsen..

Efter utvärdering av ansökningarna tilldelas Storstaden Bostad, Botrygg och JM områden inom planen för Mälaräng, Magnolia Bostad och Alm Equity områden inom planen för Skärholmsdalen och Mecon Bostad inom planområdet för Vårbergsvägen. Dessa detaljplaner har nyligen varit på samråd och byggaktörerna kommer nu att involveras i det fortsatta planarbetet och de förslag som bolagen lämnat in ska omsättas i praktiken framåt i projekten.

– Det är glädjande att se att byggaktörerna på ett konkret sätt vill bidra till en positiv utveckling i Skärholmen! Vi utgår från lokala behov och samarbetar för att möta dem – en förutsättning för stärkt social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektchef.

Majoriteten av bostäderna som kommer att markanvisas är bostadsrätter. För de hyresrätter som anvisas gäller, som alltid vid markanvisningar i Stockholm stad, att minst 50 procent ska förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

Kontakta:
Louise Bill, Projektledare Exploateringskontoret
E-post: louise.bill@stockholm.se
Telefon: 08-508 264 93

Karin Ahlzén, Projektchef Fokus Skärholmen
E-post: karin.ahlzen@stockholm.se
Telefon: 08-508 293 54

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here