Ny litteratur: 300 frågor och svar om entreprenadjuridik

0
1062

”300 frågor och svar om entreprenadjuridik” är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.

Under åren 2007–2018 har entreprenadjuristerna från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening svarat på frågor i spalten ”Fråga juristerna” i tidningen Byggindustrin. Syftet har varit att publicera svaren på de vanligaste frågorna avseende affärsavtalen, dels från tidningens läsare och dels från organisationernas ca 3 600 medlemsföretag. Det är alltså denna imponerande bas av frågeställare som har inspirerat och hållit liv i spalten under de gångna åren. Alla frågor är baserade på verkliga fall men har av praktiska skäl förkortats och anonymiserats. Med rubriksättning och layout har ambitionen varit lättlästa texter som berör och reder ut kniviga juridiska spörsmål.

Tidigare utgåva
År 2015 gavs en första utgåva av denna bok ut med titeln ”200 frågor och svar om entreprenadjuridik”. I nuvarande utgåva ha ytterligare ca 100 frågor lagts till, vilka har publicerats under de senaste tre åren. Dessutom har tabeller med kopplingar mellan å ena sidan frågor och å andra sidan paragrafer o. dyl. i standardavtal och lagar lagts till. En förteckning över förkortningar har också tillkommit. Sedan förra utgåvan har nya versioner av ABS och Hantverkarformuläret kommit. Dessutom har regler om elektroniska personalliggare i byggbranschen och nya lagar om offentlig upphandling införts.

Så här säger juristerna:

”Många av dom som ställer frågor till oss vill veta vad som gäller och vad dom ska göra i praktiska situationer under byggprocessens olika skeden. Den nya boken med 300 frågor och svar om entreprenadjuridik gör det ännu lättare att nå och förstå entreprenad- och upphandlingsjuridiska vardagsproblem. Ett välkommet tillskott till byggbranschens verktygslåda”
Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier

”Förutom att boken nu känns mer komplett med sina 100 extra frågor och svar så har de tidigare svaren uppdaterats genom nya fotnoter. Införandet av tabeller som kopplar ihop de olika bestämmelserna med svaren har också förstärkt bokens funktion som ett praktiskt verktyg för alla som intresserar sig för entreprenadjuridik.”
Claes Sahlin, chefsjurist på Stockholms Byggmästareförening

FAKTA
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 227
Mjukband med flikar, illustrationer i fyrfärgstryck

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se