Anna Ervast Öberg: Tre myter om trä

0
657
Montage. Foto: Pexels, Pixabay
Foto: Pixabay

1. Det är dyrt

– Många uppfattar trä som ett dyrare material för att det är mer gediget. Det finns också en rädsla för att det blir dyrare för att det är nytt, innan man lärt sig hur man ska jobba med det. Men allt blir lite dyrare innan man har lärt sig jobba med det, säger Anna Ervast Öberg.

– Jag skulle säga att kostnaden är ungefär jämförbar. 

Träpriserna har gått upp, vilket har flera orsaker. Det har blivit fler barkborrar i granskogarna i Tyskland och Centraleuropa på grund av ett allt varmare klimat. Det har brunnit i Kanada och USA. Det har gjort att den svenska exporten har blivit större.

En annan faktor som talar för både lågt koldioxidavtryck och bra finanser är den kortade byggtiden, menar Anna Ervast Öberg. 

– Det går extremt snabbt att få upp stommen, och det gör att det går att bygga på kortare tid. Sedan kapar det omkring 90 procent av transporterna på grund av att det är ett så lätt och mjukt material.

>>Läs också: Anna Ervast Öberg hoppas på trähuseffekt

Foto: Little visuals/Pexels

2. Brandrisken

– Det är en ständigt återkommande synpunkt. Men för att vi överhuvudtaget ska få bygga husen måste vi uppfylla alla lagkrav. De tekniska konsulterna gör alla beräkningar för att se till att det blir rätt.

 

Foto: Petr Ganaj/Pexels

3. Träbyggandet utarmar skogen

– Skogen är viktig att använda på rätt sätt, och det är att använda trä för att bygga med, säger Anna Ervast Öberg.

Att bygga in kol i långlivade träprodukter som byggnader ger mer klimatnytta jämfört med att använda materialet på ett sådant sätt att koldioxiden släpps ut i atmosfären direkt, är många bedömare överens om. 

– Om trä skulle användas för att nå alla mål och färdplaner och om man räknar ihop allt så räcker det inte. Därför måste vi prioritera och då tycker jag att trä som byggmaterial är en solklar prioritering, där restprodukterna kan användas för massaproduktion och biobränsle.

– Med den nuvarande kapaciteten att ta fram skivor och hela den biten skulle hälften av allt det som ska byggas kunna vara byggt i trä. Det skulle ändå innebära en liten andel av all den skog vi plockar ut för exempelvis förpackningar och pappersmassa eller biobränsle. 

Och det går att förlänga materialets livslängd, menar Anna Ervast Öberg.

– Vi ska bygga husen på ett sätt som säkrar förutsättningarna för ett hundraprocentigt återbrukbart hus. Det innebär att vi måste få till kontroll på alla komponenter som ingår i byggnaderna och kunna redovisa var de sitter och hur man kan demontera dem.

Text: Fredrik Hielscher