Framtidens samhällsbyggare tycker till om Vallastaden

0
4816
Vallastaden Foto:Ida Gyulai

Henrietta Wall, Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH:

– När jag gick runt i Vallastaden blev jag genast positivt överraskad av hur väl jag trivdes. Jag uppskattade blandningen av stilar, storlekar och upplåtelseformer. Det som bidrog till denna variation tror jag är att så många olika aktörer har fått möjlighet att samverka vid byggandet av stadsdelen.

Henrietta Wall vill att framtidens städer borde vara tydligt inriktade på hållbarhet i alla dess dimensioner.

– Jag vill se blandstäder där alla typer av människor trivs och inspireras av varandra. För att uppnå detta tror jag att närhet är något samhället behöver sträva efter.

– Vallastaden är på god väg att nå upp till mina förväntningar av en framtidsstad. Jag tycker att det är viktigt att poängtera att i detta projekt har planerarna tänkt utanför boxen och även vågat implementera sina nya idéer. Även om stadsdelen är långt ifrån perfekt så gillar jag att de ger invånarna möjligheter att agera hållbart. Då tänker jag exempelvis på de så kallade Felleshusen. Tanken med dessa är att skapa gemenskap, nu finns alltså möjligheten, det gäller bara för de boende att utnyttja den på bästa sätt.

Emil Holmlund, Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH:

– Jag tycker Vallastaden har en intressant stadssiluett, med en palett av utformningar och upplåtelseformer. Dock tror jag att man inte bygger det som efterfrågas i dag, nämligen billigare hyresrätter. Jag tror det hamnade i skymundan, eller så var det svårt att få tillstånd då byggherrarna oftast är passiva gällande hyresrätter. Därför blir nog Vallastaden inte en stad som löser bostadsbristen.

– Intressant nog läste jag nyligen att Wallenstam ändrar tänkta bostadsrätter till hyresrätter, på grund av att efterfrågan är enorm. Sedan kändes Vallastaden lite ”off”, med tanke på avståndet till centrum och kommunikation.

I framtiden vill Emil Holmlund se en mer varierande stadsbild, som Vallastaden, med mer individuell påverkan på utformningen. Att boendet speglar mer vem du är.

– Sedan måste städerna bli klimatneutrala, tätare och socialt hållbara för att klara framtidens utmaningar. Dock tycker jag att stenstaden är väldigt proper, kanske en blandning rent arkitektoniskt?

– Vallastaden vågade mycket med sitt poängsystem och välkomnandes av mindre byggherrar. Det gillar jag starkt! Men fattas det fortfarande fokus på det som faktiskt efterfrågas, enligt mig. Det var kanske därför man inte fick lika många besökare till bomässan som man initialt trodde.

Linnea Hedberg

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 4 2017