Informationscentrum för hållbart byggande tar fram guider för hållbara beställare

0
947

Det finns drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige. Av dem ägs mer än 75 procent av vanligt folk, det vill säga villaägare, bostadsrättsägare och fastighetsägare med ett mindre bestånd. Ytterst få av dem arbetar heltid med att förvalta och planera underhåll, ekonomi eller hålla sig à jour med senaste nytt om teknik och innovationer – inte heller har de tillräcklig kunskap om hur man fattar hållbara beslut när man ska renovera eller bygga nytt.

Kloka val för klimatmålen

Men att fatta hållbara beslut är en av de främsta framgångsfaktorerna för att nå klimatmålen. Idag står bygg- och fastighetssektorn för 18 procent av växthusgaserna, 31 procent av energianvändningen och 31 procent av allt avfall. Kloka val skulle med andra ord kunna göra verklig skillnad.

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, vill visa att det är möjligt att påverka – även för den enskilda fastighetsägaren – och att mycket kunskap redan finns. Den behöver bara nå ut.

Därför har ICHB börjat samla in, sammanställa och kvalitetssäkra dagsaktuell och uppdaterad forskning och goda exempel och omvandla till lätthanterliga, mer överskådliga guider. Dennis Johansson, kvalitetsansavarig på ICHB, menar att det är unika sammanställningar som görs.

– Det är stora mängder kunskap om hållbarhet i byggbranschen som kondenseras i dessa guider. Jag är mycket imponerad av den insats som experterna vi anlitar gör. Den språkliga bearbetning som sedan görs inom ICHB, så att kunskapen blir lättläst och paketerad i form av till exempel av checklistor och i punktform, borgar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag att öka hållbar renovering och hållbart byggande. Vår förhoppning är nu att alla ska kunna ta informationen till sig.

Kunniga beställare ger hållbara resultat

Tre guider av tio planerade har publicerats och arbetet fortsätter under 2019. Även de publicerade guiderna kommer löpande att finslipas och putsas för att formen och språket ska bli ändamålsenligt.

– Vårt mål är att den stora gruppen fastighetsägare; medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningar, villaägare och mindre fastighetsägare, ska bli bättre beställare. Ju mer man själv vet om vad som behöver göras, desto tydligare krav kan man ställa och desto bättre och mer hållbart blir resultatet. Detta kommer vara en av de stora positiva effekterna av guiderna, säger Dennis Johansson.

Du hittar guiderna och mycket mer om hållbart byggande och renovering på ichb.se.

Informationscentrum för hållbart byggande är ett digitalt kunskapsnav. Här hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Informationscentrum skall främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen är kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.