Machokulturen ökar i ny mätning från Byggcheferna

0
414
Jeanet Corvinius är ordförande i Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

Byggchefernas Machoindex för 2022 ökar till 50 – fyra procentenheter mer jämfört med förra mätningen som gjordes 2020.

– Utvecklingen är bekymmersam. Vi hade redan i första mätningen mer machokultur än vi som bransch har råd med, säger Jeanet Corvinius som är ordförande i Byggcheferna.

Enligt sju av tio chefer dras grova skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen. Det gör diskriminerade skämt till den typ av machokultur som förekommer allra mest.

Indexet bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument som kallas Masculinity Contest Culture. Åtta frågor i detta batteri har översatts till svenska och ställts till organisationens omkring 17 000 medlemmar: chefer inom samhällsbyggnadssektorn.

Av dessa har omkring 1 800 svarat – det vill säga att undersökningen har en svarsfrekvens på blygsamma 12 procent.

>>Läs hela rapporten här

De elva påståenden som ligger till grund för indexet delas in i fyra kategorier:

  • Diskriminerande skämt
  • Jobbet i första hand
  • Styrka och uthållighet
  • Inte visa svaghet

Årets index hamnar på 50 procent.

”Det kan tolkas som att hälften av branschens chefer uppfattar problem med machokultur i någon grad medan drygt hälften inte gör det”, står det i rapporten.

Men siffrorna skiljer sig åt mellan olika chefsgrupper:

  • Alla chefer i samhällsbyggnad: 50 %
  • Chefer i samhällsbyggnad som arbetar som första linjens chefer: 54 %
  • Chefer i samhällsbyggnad som är kvinnor 57: %
  • Chefer i samhällsbyggnad som är män och yngre än 40 år: 57 %

Läs mer om Machoindex 2020

Svevia är det första företaget i branschen som har tagit fram ett eget machoindex bland sina 2 000 medarbetare.

– Vi har sedan lång tid tillbaka jobbat med att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som inkluderar alla och som motverkar en machokultur. För att komma vidare i vårt arbete med kultur- och jargongfrågor valde vi att använda Byggchefernas Machoindex. I jämförelse med cheferna i samhällsbyggnad står vi oss bra med ett resultat om 26 procent. Men vi är långt ifrån nöjda och med hjälp av resultaten i indexet kommer vårt arbete nu att ske än mer effektivt och fokuserat, säger Mattias Gretzer, regionchef på Svevia, och styrelseledamot i Samhällsbyggarna.

 

Machoindex – så gjorde Byggcheferna:

Utvecklat i samarbete med Magnus Johansson, leg psykolog och forskare vid Oslo universitet.

Bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument, Masculinity Contest Culture (MCC, Glick et al. 2018) varifrån åtta frågor har översatts till svenska.

Dessa åtta frågor och tre frågor om diskriminerande skämt har ställts i Byggchefsbarometern 2021-en webbaserad undersökning genomförda av Novus.

Byggchefsbarometern hade 1 800 svar och en svarsfrekvens på 12 %.

Baserat på de elva frågorna har ett genomsnitt, ett index, beräknats. Indexet omfattar de svar som anger någon grad av överensstämmelse med påståendena i de elva frågorna.

Ett högt index anger en hög grad av machokultur.

Om Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna med 17 000 medlemmar – chefer inom alla delar av samhällsbyggnad och på alla nivåer. Läs mer på www.byggcheferna.se