Newst – en helt ny marknadsplats för lokaler

0
5032
Andreas Nordgren vd, SF Invest och David Lundgren, COO på Newst
Newst är en ny marknadsplats för lokaler och kommersiella fastigheter och ägs av SF Invest. SF Invest är en gemensam satsning av 15 stora aktörer inom fastighetsbranschen på att utveckla produkter och tjänster som förbättrar fastighetsbranschen.

På Business Arena i Stockholm träffar Samhällsbyggaren personerna bakom Newst.se Andreas Nordgren vd, SF Invest och David Lundgren, COO på Newst. De berättar att responsen de första dagarna efter lanseringen har varit stor.


– Det som är viktigt för oss har varit att Newst ska vara en marknadsplats som tillgodoser båda sidors intressen. Oavsett om du är annonsör eller sökande vill vi aktivt bidra till att den gemensamma upplevelsen blir så bra som möjligt genom hela processen, säger David Lundgren.

– Vi såg tidigt att det fanns en önskan från 
de lokalsökande att sökprocessen blir enklare och mer lättförståelig. Samtidigt efterfrågade fastighetsägarna en marknadsplats med högre utvecklingstakt, tillägger Anders Nordgren. Det var därför som SF Invest valde att skapa en marknadsplats för lokaler som sitt första projekt, fortsätter han.
 
Vad är då det som är nytt med Newst?
Newst erbjuder främst förbättrade sökmöjligheter för den lokalsökande, men även ordentliga verktyg för lead- och intresseförfrågningar genom ett inbyggt CRM-verktyg för annonserande bolag. Även relationen mellan fastighetsägare och konsulter har tagits i beaktande och dessa samarbetsmöjligheter är nu inbyggda i systemet, allt för att minska kommunikationsmissar och tidseffektivisera processen.
-Systemet är även uppbyggt så att det ska bli enklare för annonsörer att ge de sökande mer information på ett visuellt jämförbart sätt, något som efterfrågas starkt av de lokalsökande, säger David.

Det fanns möjlighet att testa
Newst.se på Business Arena men plattformen kommer gå fullskaligt live den 11:e oktober.
– Innan dess pågår en intensiv period för att få in fler annonsörer på plattformen och hittills är intresset stort, avslutar David med ett leende.
Sara Haasmark