Ny bok om 3D fastigheter

0
1275

Den internationella branschorganisationen FIG (International Federation of Surveyors) publicerade i mars en bok om tredimensionella (3D) fastigheter. Bokens engelska titel är “Best Practices 3D Cadastre”. Cadastre kan översättas med fastighetsregister / fastighetsregisterkarta på svenska.

Syftet med boken är att ge en överblick och exempel på befintliga juridiska och tekniska lösningar i samband med fastighetsbildning, registrering och visualisering av 3D fastigheter.

3D-fastighetsbildning är ett relativt nytt koncept, både i Sverige och i utlandet, men har under de senaste 15 åren haft en omfattande utveckling i ett antal länder i form av, till exempel, skapandet av ägarlägenheter och fastighetsbildning av underjordiska anläggningar och tunnlar. Det finns ett behov av att bättre kunna skapa, säkra och dokumentera äganderätt och rättigheter ovan och under marken. Tidigare juridiska lösningar har exempelvis varit att använda servitut för att säkerställa användningen av anläggningar. Sverige introducerade 3D fastighetsbildning 2004 och möjligheten att bilda ägarlägenheter tillkom 2009. 3D fastighetsbildning och registrering är ett sätt att hantera komplexa rättigheter i tätbefolkade områden.

Boken, som är på 258 sidor, ger läsaren en allmän och övergripande inblick i juridiska och tekniska förutsättningar för 3D fastighetsbildning, registrering, hantering och visualisering av dessa. Målgruppen för boken är lantmätare och andra samhällsbyggare, mark- och fastighetschefer, advokater, databasadministratörer och andra som jobbar med fastighetsbildning, förvaltning eller registrering av fastigheter och rättigheter.

Boken är på engelska och indelad i fem kapitel som beskriver var sitt huvudområde: Kapitel 1 (Legal Foundations), beskriver de olika rättsliga begreppen inom 3D fastighetsbildning och innehåller exempel från 15 länder i Europa, Asien, Amerika, Australien och Mellanöstern. Kapitel 2 (Initial Registration of 3D Parcels), beskriver registrering och inmätning av 3D-fastigheter med exempel från 7 länder. Kapitel 3 (3D Cadastral Information Modelling), beskriver relationer mellan rättigheter och andra begränsningar och fysiska verkligheten; till exempel. att en fastighetsgräns kan definieras för att följa utsidan av en vägg eller gå i mitten av väggen. Beskrivningarna i detta kapitel är baserade på ISO-standarden ISO 19152: 2012, Land Administration Domain Model, (LADM, som också är antagen som svensk standard) och mer tekniskt orienterade standarder såsom CityGML, IFC och InfraGML Kapitel 4 (Spatial DBMS for 3D Cadastres) beskriver olika principer för lagring av 3D-geometri och databassystem, DBMS, för att lagra 3D data. Kapitel 5 (Visualization and New Opportunities) beskriver hur 3D fastighets- och rättighetsgränser kan visualiseras tillsammans med byggnadsdetaljer, generalisering och presentation av 3D-detaljer, etc. Kapitlens olika författare forskar inom sina respektive specialområden. Totalt bidrog 36 författare till innehållet.

“Best Practices 3D Cadastre” kan laddas ner gratis som pdf fil på FIGs hemsida www.fig.net. Under hösten kommer en kortare version att publiceras som även kommer att vara tillgänglig som pdf fil på hemsidan och även kan beställas i en tryckt version hos FIG.

 

Jesper M. Paasch

Högskolan i Gävle & Lantmäteriet

jesper.paasch@hig.se & jesper.paasch@lm.se