Open House Stockholm öppnar upp

0
911
Joanna Messmer, projekt–chef för Open House Stockholm.

Open House är festivalen som bjuder in till unika och spännande upplevelser i och av staden. Syftet är att fler ska bli en del av stadsutvecklingen och skapa ett bredare engagemang för vår byggda och gestaltade miljö.

Samhällsbyggarna är en av föreningarna som var med att grunda föreningen Open House Stockholm och festivalen, som i år hålls 1–2 oktober.

Joanna Messmer är projektchef. I slutet av januari träffades representanter för styrelsen, ambassadörer och volontärer för att ta de första stegen mot årets festival.

– Vi hamnade ganska snabbt i att ta fram olika teman. Det ena är hållbart byggande, och det är något som även allmänheten har uttryckt att de är sugna på att se mer av, att få upptäcka nya lösningar på byggande och sådant.

– Det andra handlar om idrott i staden och att det till exempel saknas idrottshallar, som är ett problem som Open House har diskuterat tidigare men som vi vill arbeta vidare med framöver.

– En tredje del handlar om barnens roll i staden och stadsutvecklingen. Och då gäller det inte bara små barn utan vi vill också hitta ett sätt att jobba med ungdomar, som ofta hamnar i skymundan i diskussionen.

Stockholmsguiden Eva Palmqvist guidar på Kvarnholmen
bland byggnader och miljöer som berättar om industrihistoria och samhällsutveckling. Från 1890-talets stora kvarnbyggnader via 1930-talets funktionalism och folkhemsbygge
till den nya stadsdel som nu växer fram. På Kvarnholmen går det nya hand i hand med det gamla, precis som vi försöker tänka när vi sätter ihop ett Open House festivalprogram. Foto: Hawler Rabun

Andra tankar är att festivalen ska komma ut från innerstaden och till förorterna, liksom att lyfta den offentliga konsten på olika sätt, berättar Joanna Messmer.

Har ni spikat några konkreta programpunkter utifrån idéerna?

– Under fjolårets festival hade vi en workshop tillsammans med barn på temat barnkonventionen och barnens plats i samhället.Det var ett lekfullt sätt att få med dem i samhällsbyggandet där barnen bland annat fick bygga fågelholkar. Barnen fick lära sig om barnkonventionen. Sådana saker kommer vi att spinna vidare på, säger hon.

– Nästa steg blir att ta med de här idéerna och sätta sig ner och hitta samarbetena som gör det möjligt, och att hitta konkreta objekt som kan vara med i festivalen. Här är Stockholms stad en part som vi har samarbetat med men som vi kan göra mer tillsammans med. Det gäller också Samhällsbyggarna.

– Om du eller din organisation har tankar och input på vad vi kan göra – hör av er till mig!

Svenska Akademiens ständige sekreterares arbetsrum i Börshuset. Foto: Joanna Messmer

Hur har festivalen präglats av åren med pandemi?

– De senaste två gångerna har varit en lite annan festival än under de fyra som var före covid.

– Under det första pandemiåret var det extra svårt, ingen hade riktigt lärt sig hur det skulle gå till med alla restriktioner. Då blev det en superminifestival och vi kokade ner den till ett absolut minimum, med få objekt och alla med föranmälan, eller med filmer eller foton som komplement.

– I fjol var det lite lugnare. Då hade vi turen att alla restriktioner togs bort inför festivalen. Men vi jobbade ändå med föranmälan och hade nästan allt utomhus, eller med begränsade grupper när det var inomhus.

– Det gör att spontaniteten försvinner, tyvärr. Man kan inte bara gå dit, biljetterna tar snabbt slut. Och eftersom det är gratis så dyker en del inte upp och platser blir lediga som inte kan fyllas. Det är ett dilemma.

Workshop med Link Arkitektur som på ett lekfullt sätt berättar om barnkonventionen. Barnen fick bygga fågelmatningshus och veta mer om konventionens innehåll. Foto: Helya Pazuki

Hur tror ni att det blir i år?

– Förhoppningen nu är att det lugnar sig till hösten och att vi i viss mån kan komma bort från föranmälningarna. Det kommer såklart att finnas objekt som kräver registrering på grund av säkerhet eller andra aspekter. Men vi tror och hoppas på att det blir en vanlig festival i oktober, men med mer digitalt material.

För den som känner ett starkt festivalsug kommer den världsvida Open House-organisationen att hålla ett digitalt event 9 april, med besök i boendemiljöer från hela världen.

Höstens festival är belägen i Stockholm. Men alla, oavsett boendeort, är välkomna att delta kostnadsfritt. 

– De senaste åren har vi valt att komplettera programmet med digitala delar, vilket har varit uppskattat bland dem som inte kan ta sig fysiskt till festivalen och de objekt som är med. Det är något som vi vill utveckla mer. 

Det pågår också diskussioner om att utvidga festivalen till andra orter, och hur det i så fall skulle kunna organiseras på bästa sätt. Även här uppmanar Joanna Messmer till input och idéer från bransch, sektor och eldsjälar.

Text: Fredrik Hielscher

 

Om Open House Stockholm

Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Open House Stockholm som grundades 2015.

Är en del av det globala nätverket Open House Worldwide, med ett 50-tal deltagande organisationer i städer i hela världen. Konceptet föddes i London 1992 av Victoria Thornton.

Föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Stockholms arkitektförening och Stockholms byggnadsförening är medgrundare.