Startskott för satsning på framtidens samhällsbyggare

0
162

Kompetensförsörjningen är avgörande för att klara framtidens samhällsbyggnad. Därför måste sektorn ta ett större ansvar för att föra samman studenter och branschen.

Nu inleder Samhällsbyggarna en större satsning som ska stärka de kopplingarna.

– Studenterna är vår framtid och därför är det prioriterat att de får bra ingångar i branschen. Samhällsbyggarna är en ideell förening som samlar hela sektorn och vi har en unik möjlighet att skapa mötesplatserna för detta, säger Joanna Messmer, vd Samhällsbyggarna.

Ökad samverkan

Startskottet för satsningen skedde under den så kallade V-konferensen i början av december, då studentsektioner från Luleå tekniska universitet (LTU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers och Lunds tekniska högskola (LTU) möttes. Denna gång samlades sektionerna på KTH i Stockholm.

Studenterna bjöds på en rundtur i Forskaren, Stockholms nya centrum för life science. Foto: Joanna Messmer

Samhällsbyggarnas satsning ska stimulera till ökad studentsamverkan i hela landet. Dessutom planeras bland annat mentorskapsprogram, nätverksträffar, kurser och utbildningar särskilt inriktade på yngre och framtida samhällsbyggare.

– Samhällsbyggarna ska vara en stark röst för studenterna i branschen, och vår dag på V-konferensen bekräftade behovet av det. Det perspektivet försvinner lätt, och därför känns det både angeläget och glädjande att vi tillsammans tar detta viktiga steg. Det här är bra för hela sektorn.

Starkare bransch

Bland Samhällsbyggarnas medlemmar finns studenter, yrkesverksamma och seniorer från alla professioner som jobbar med samhällsbyggande i vid mening.

– Jag hoppas att vi kan bidra till en starkare bransch som är bättre rustad att möta framtiden.

Under V-konferensen arrangerade Samhällsbyggarna också studiebesök på olika projekt i den snabbt växande stadsdelen Hagastaden i Stockholm.

Rundtur och visning

Vectura fastigheter bjöd studenterna på en rundtur i Forskaren, Stockholms nya centrum för life science. General Architects berättade om Cederhusen, Stockholms första bostadsprojekt i massivträ, och studenterna fick besöka en visningslägenhet på nionde våningen.

– Nu har startskottet gått för många framtida samarbeten, säger Joanna Messmer efter den lyckade lanseringen på KTH.