Vi är stolta att presentera Lars Strömgren som Samhällsbyggarnas nya vd!

0
1157
Samhällsbyggardagarna 2015 Waterfront & Berns

Han är en av Sveriges mest namnkunniga samhällsplanerare. Nu blir cykelprofilen Lars Strömgren ny vd i Samhällsbyggarna.

– Samhällsbyggarna är en samlande kraft för kunskap och kreativitet som kan spela en avgörande roll när vi skapar framtidens städer och samhällen. Och de här frågorna är särskilt viktiga nu i coronakrisens kölvatten och när vi måste ompröva mycket av det vi gjort hittills. Föreningens medlemmar kan ge svar på många av dessa frågor, säger Lars Strömgren.

Han kommer närmast från Cykelfrämjandet där han har varit ordförande sedan 2014. Han är också vice ordförande i European Cyclists’ Federation som samlar organisationer i ett 40-tal länder med sammanlagt mer än 50 000 medlemmar. Lars Strömgren har en bred bakgrund och kompetens inom samhällsplanering, management consulting, ekonomi och pr för bland andra Ramböll och United Minds. Han har en rad uppdrag nationellt och internationellt och ett brett kontaktnät inom samhällsbyggnadsområdet. Han medverkar ofta i medier och branschforum och är en flitigt anlitad föreläsare både i Sverige och runt om i världen.

2015 tilldelades han Samhällsbyggarnas prestigefulla Clarence Morberg-pris, som årligen tilldelas en person som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen. 2016 erhöll han Stora kommunikationspriset – en av svenska kommunikations- och reklambranschens finaste utmärkelser – och fick då titeln Årets kommunikatör.

– Lars Strömgren kan med sin kapacitet, erfarenheter och kontaktnät ta en ledande roll i det viktiga förändringsarbete som Samhällsbyggarna står inför, säger Dag Björklund, ordförande för Samhällsbyggarna.

– Vi arbetar för att samla och ta tillvara professionens breda kompetens och intresse för samhällsbyggnadsfrågor och därifrån medverka till en god samhällsutveckling och en professionell utveckling för var och en av våra medlemmar. Samhällsbyggarna är en fristående branschövergripande ideell nätverksorganisation med drygt 3 600 medlemmar. Föreningen är unik i sin bredd och med sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.

Lars Strömgren tillträder som vd i Samhällsbyggarna 1 augusti 2020.

Sagt om Lars Strömgren:

– In my interactions and collaborations with Lars I have found him to be a driven and dedicated proponent of sustainable cities and liveable communities. He is always a source for fresh ideas and innovative solutions wrought from a deep knowledge and understanding of the built environment, Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris (Maire-Adjoint de Paris, Transports et Espace Public).

– Som kommunalråd i Malmö och i rollen som miljöminister har jag sett Lars hängivna arbete som ordförande för Cykelfrämjandet. Jag har särskilt lagt märke till hans förmåga att sätta sig in i politikens ibland komplexa förutsättningar. Jag ser fram emot att se honom driva frågan om hållbart samhällsbyggande i sin nya roll och ser fram emot en ny stark aktör inom detta område, säger Karolina Skog (MP), f d miljöminister och regeringens särskilda utredare för den statliga offentliga utredningen om social bostadspolitik som presenterades nyligen.

– Nyckeln till god samhällsplanering är att lyckas göra avvägningar mellan olika samhällsintressen, se helheten och skapa synergier. Som politiskt ansvarig för regionala cykelfrågor och samhällsplaneringsfrågor har jag ofta samarbetat med Lars i hans roll som ordförande för Cykelfrämjandet. Lars förmåga att koppla cykelfrågorna till de stora utmaningarna inom samhällsplaneringen har spelat stor roll för att stärka cykelns ställning i Sverige och Stockholm. Det blir spännande att se honom i sin nya roll som vd för Samhällsbyggarna, Gustav Hemming (C), Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd.

Om Lars Strömgren
Ålder: 38
Bor: Stockholm
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt studier i kulturgeografi vid Stockholms universitet, fastighetsvärdering vid Kungliga Tekniska Högskolan och konstvetenskap vid Humboldt Universität zu Berlin.
Intressen: Arkitektur och samhällsplanering, musik och sång (kör och solo)

För ytterligare information kontakta:
Dag Björklund 
ordförande Samhällsbyggarna
076 126 14 67
dag.bjorklund@samhallsbyggarna.org

Lars Strömgren
tillträdande vd Samhällsbyggarna
073 655 45 82
lars.stromgren@samhallsbyggarna.org