För att Lantmäteriet ska kunna att ge en enkel, snabb, riktig och säker samhällsservice är det viktigt att myndigheten tar reda på vilka tekniska alternativ som står till buds i framtiden. Detta berättar utvecklingschef Mats Snäll om, som ansvarar för uppdraget ”digital utveckling” på Lantmäteriet.

Lyssna här!