Samhällsbyggarna är en förening för personer som är engagerade i att utveckla, bygga och förvalta vårt framtida samhälle. Organisationen är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med ca 5000 medlemmar.

De bidrar med den senaste kunskapen som påverkar framtidens samhällsutveckling och det är med detta som Sara Haasmark arbetar med. Hon är VD för föreningen och har det övergripande ansvaret för verksamheten. I avsnittet berättar hon konkret vad det innebär att arbeta som VD för en ideell verksamhet och varför just samhällsbyggnad är så roligt!

Lyssna här!