Fredrik Brunes har under cirka 15 år undervisat och forskat i fastighetsekonomiskt relaterade ämnen såsom fastighetsvärdering, fastighetsinvestering och stadsbyggnadsekonomi. Han har skrivit boken ”Fastighetsvärdering och marknadsanalys”, och även producerat utbildningsfilmer.

Fredrik berättar om hur det är att arbeta med undervisning och hur det går att kombinera en akademisk karriär med uppdrag på konsultbasis.

Lyssna här!