Samhällsbyggarpodden avsnitt 1 säsong 3- Jennie Argerich, Exploateringskontoret Stockholm stad

0
1969

I säsongens första avsnitt möter vi Jennie Argerich som arbetar på exploateringskontoret för Stockholms stad. Exploateringskontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Jennie är bland annat projektledare för utvecklingsprojekt inom social hållbarhet och jämställdhet.

Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden och i avsnittet berättar Jennie om hur det är att arbeta med socialt värdeskapande stadsutveckling och jämställdhetsintegrering.

Du kan lyssna på avsnittet via samhällsbyggarnas egen youtubekanal här, alternativt via podcastens soundcloud här!