Samhällsbyggarpodden avsnitt 4 säsong 3 – Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Sweco

0
1927

Andreas Gyllenhammar är hållbarhetschef på Sweco och har i egenskap av näringslivsrepresentant varit med på FN-toppmötena kring hållbarhet och klimat. Ta del av Andreas omvärldsanalys och strategiska insikter i hur moderna företag arbetar med hållbarhet och vilka trender han tror kommer vara avgörande de kommande åren.

Andreas Gyllenhammar är miljöforskaren som blev hållbarhetsstrateg. Med många år på listan över Sveriges hållbarhetsmäktigaste är han en efterfrågad föreläsare och strategistöd till såväl svenska företagsledningar som internationella näringslivsnätverk. Andreas har erfarenhet från FN-processerna kring Agenda2030 och klimattoppmötena där han bidragit med det nordiska sättet att arbeta med hållbar stadsutveckling. Som medlem i World Business Council for Sustainable Development som samlar 200 av världens största bolag har han också en insyn i hur progressiva företag ser på och arbetar med hållbarhetsfrågor. Till vardags är han hållbarhetschef på Sweco och ansvarar för omvärldsbevakning och affärsutveckling när det gäller hållbarhetsrelaterade tjänster på Sweco.

Lyssna på avsnittet här!